İnşaat Mühendisi, önceki dönem İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Sancaktepe’de Sabah Gazetesi tesislerinin bulunduğu yere özel imar  planı ile yandaşa rant sağladığını söyledi.

Bakanlığı’nın yandaşlara plan tadilatları ile büyük rantlar sağladığını söyleyen Doğan konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi  “Bu  seferde Samandıra Sabah Gazetesi tesislerinin bulunduğu ; 8274 ada, 1 parsele  de bulunan arsaya yeni planla fazladan yaklaşık 72.000m2.(metrekare) inşaat alanı sağladı. Burada Mevcut planla 144.000m2. olan inşaat alanı  Bakanlığın yaptığı planla 216.000.m2 alana yükseltiliyor. Böylesine büyük parselde normal koşullarda %40 donatı alanı (park, okul alanı, yeşil alan, vs.) alınır. Ancak  yandaş söz konusu olunca ; 1 emsal hemen 1.5 emsale yükseltilir, 144.000m2. olan inşaat alanı  Bakanlığın verdiği planla 216.000.m2 alana yükseltiliyor. 72.000 m2. Rant sağlanıyor.  Böyle olunca parselde yapılın inşaatta  100m2. den 720 adet daire veya dükkan  fazladan kazandırılıyor” dedi

 

Mevcut planla 144.000m2. olan inşaat alanının  Bakanlığın yaptığı planla 216.000.m2 alana yükseltildiğini söyleyen Doğan “Böylesine büyük parselde normal koşullarda %40 donatı alanı (park, okul alanı, yeşil alan, vs.) alınır. Ancak  yandaş söz konusu olunca ; 1 emsal hemen 1.5 emsale yükseltilir, 144.000m2. olan inşaat alanı  Bakanlığın verdiği planla 216.000.m2 alana yükseltiliyor. 72.000 m2. Rant sağlanıyor.  Böyle olunca parselde yapılın inşaatta  100m2. den 720 adet daire veya dükkan  fazladan kazandırılıyor”

 Çevre Bakanlığı Sancaktepe ilçesinde (Samandıra) Akpınar Mahallesi, 8274 ada, 1 parsel sayılı yerde buluna yaklaşık 144 dönüm araziye parsel bazında imar tadilatı yaparak yasalara aykırı yoğunluk artışı yaptı. Mevcut planlarda bir kısmı pasif yeşil alan , diğer kısmı ticaret- konut alanında ve emsal 1,00 dir. Yani  tamamı imarlı olsa bile toplam inşaat alanı 144.000m2.  dir.  Bakanlığın  yaptığı 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar PLAN değişikliği 08.05.2017-  07.06.2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

             Bakanlığın  yaptığı yeni plana göre yoğunluk E=1,5 emsal verilmiş ve yükseklik 15 kat olarak düzenlenmiştir. Planın yapıldığı alanda  mevcut durumda Sabah Gazetesi’nin matbaa ve baskı gibi tesisleri bulunmaktadır.  Verilen yeni plan ile parselde yapılacak ticaret- konut inşaat alanı bürüt emsal üzerinden verileceği hususu belirtilmiştir. Bodrum katlar ve sosyal amaçlı yapılar emsale dahil edilmemiştir. Parsel de  yapılacak ibadet alanı ve teknik alt yapı alanı da emsal dışı bırakılmıştır.

Bu plan tadilatına göre verilen yoğunlukla emsale giren inşaat alanı 216.000m2  olacaktır. Bu alana bodrum katlar ve sosyal tesis alanları dahil değildir.  Bakanlığın kıyağı  yaklaşık 72.000m2. inşaat alanına tekabül ediyor. Buna bodrum katlar ve sosyal tesis alanları dahil değildir.

Böylesine büyük bir arazide (DOP) Düzenleme Ortaklık Payı yasa gereği %40  alınması gerekirken  bu husus hiç dikkate alınmamıştır. Bakanlık elindeki yetkileri yasalara aykırı bir şekilde kullanıyor. Keyfe binaen  imar planları yapamaz. Yasalar ve İmar Kanunu buna cevaz vermiyor.  Yapılan plan kamu yararı taşımıyor. Ayrıca bölgede mevcut planlarda yoğunluk 1,00 emsalken, bu parsele 1,50  yoğunlukta emsal verilmiştir. Planlar kamu yararı dikkate alınarak ve katılımcı bir anlayışla, bir bütünlük içinde yapılmalıdır.

       Bu planla birilerine haksız rant sağlanmaktadır. Anayasanın eşitlik ilkesi dikkate alınarak planlar yapılmalıdır. Zira herkes yasalar karşısında eşittir.

       Bu plan tadilatı ile bölgeye altyapı, donatı alanı hesap edilmeden, düşünülmeden yoğunluk artışı verilmiştir.

   Sonuç olarak; Sancaktepe, 8274 ada, 1 parselde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı İmar Kanuna, plan yapma ilkelerine ve plan bütünlüğüne aykırıdır. Kamu yararı taşımamaktadır.

PLAN NOTLARI

 • TİCARET + KONUT ALAN OLARAK TANIMLI ALANLARDA; 1.1) E=1.50  VE  Yençok= 15
  • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDESİ KAPSAMINDA TEKNİK ALTYAPI ALANI VE CAMİ ALANININ BEDELSİZ TERK EDİLMESİ DURUMUNDA İNŞAAT EMSALİ BRÜT ALAN ÜZERİNDEN
  • TİCARET + KONUT ALANLARINDA; TOPLAM İNŞAAT ALANININ %5'İ TİCARİ KULLANIMDA
  • PARSEL ÇEKME MESAFESİ BÜTÜN YÖNLERDEN 10  METREDİR.
  • KONUT ALANLARINDA ADA / PARSELDE SEÇİLEN KONUT TİPLERİNE GÖRE OLUŞAN TOPLAM İNŞAAT ALANININ % 10'U KADAR, İNŞAAT ALANINA DAHİL OLMAMAK VE BAĞIMSIZ BİRİM OLARAK KULLANILMAK ÜZERE, KREŞ, ANAOKULU, SOSYAL TESİSLER, YÖNETİM BİRİMLERİ, HER TÜRLÜ SPORTİF VE REKREAKTİF KULLANIMLAR YAPILABİLİR. ORTAK KULLANIMA KONU ALANLAR TERCİHE BAĞLI OLARAK, KONUT KİTLESİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANILMAK KAYDIYLA BİRLİKTE VEYA AYRI ÇÖZÜLEBİLİR. AYRI KİTLE OLARAK DÜZENLENECEK KULLANIMLARDA "Yençok=2 kat (9.50 m)  OLARAK

 

 • TEKNİK ALTYAPI OLARAK TANIMLI ALANDA;
  • YAPILAŞMA KOŞULLARI İLGİLİ İDARESİNCE BELİRLENECEKTİR.
  • TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL / ANADOLU) TESİS VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 01.02.2017 TARİH VE E.43603 SAYILI YAZI EKİ 01.02.2017  TARİHLİ "SAMANDIRA GIS  İLETİM TESİSLERİ YAPIM VE

İŞLETİM PROTOKOLÜ"NDE BELİRTİLEN HUSUSLAR YERİNE GETİRİLMEDEN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

 • PLANLAMA ALANINDA YER ALAN TEKNİK ALTYAPI ALANLARININ ÇEVRE GÜVENLİĞİ İLGİLİ KURUM TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR. TEKNİK ALTYAPI ALANLARININ DIŞ CEPHESİ GÖRSEL AÇIDAN ESTETİK OLMAK ÜZERE  DUVAR VEYA TEL  ÇİTLE ÇEVRİLECEKTİR.
 • PLANLAMA ALANI İÇİNDEN GEÇEN VE BU PLAN KARARI İLE PARSEL DIŞINA AKTARIM YAPILACAK ENERJİ NAKİL HATLARININ, GÜZERGAHI BELİRLENMEDEN İNŞAAT RUHSATI ALINAMAZ.

 

 • CAMİ OLARAK TANIMLI ALANDA;

3.1) CAMİ VE ŞADIRVAN, İMAM - MÜEZZİN ODASI, LOJMAN BİNASI VB. GİBİ CAMİ İLE İLGİLİ TESİSLER YER ALABİLECEK OLUP, UYGULAMA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE  YAPILACAKTIR.

 

 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 11.01.2017 TARİH VE E.20170021941 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA

 

 • İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02.01.2017 TARİH VE 169 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA

 

 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / İSTANBUL V  NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA  BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 02.03.2017 TARİH VE 498 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. UYGULAMA ESNASINDA KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE 2863  SAYILI KÜLTÜR VE  TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUN 4.  MADDESİ UYARINCA

İLGİLİ BİRİMLERE HABER VERİLMESİ  ZORUNLUDUR.

 

 • ADA / PARSEL İÇERİSİNDE YER ALACAK YAPI KİTLELERİ VE ARALARINDAKİ MESAFELER İLGİLİ İLÇE BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLECEK KENTSEL TASARIM PROJESİ İLE BELİRLENECEKTİR.

 

 • KENTSEL TASARIM PROJELERİ, PEYZAJ PROJELERİ, ARAZİ TESVİYE PROJELERİ, MİMARİ PROJELER VE ALTYAPI PROJELERİNDE ÖNERİLEN HER TÜRLÜ YAPILAŞMADA ''DEPREM YÖNETMELİĞİNE" UYULACAKTIR. MİMARİ PROJE ESNASINDA YAPILACAK YAPILARA (İSTİNAT DUVARLARI DA DAHİL HER TÜRLÜ YAPILAR) AİT LABORATUVAR DENEYLERİNE DAYALI JEOTEKNİK RAPOR BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDEN İNŞAAT RUHSATI DÜZENLENEMEZ.

 

 • PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE SIĞINAK HESABI İLGİLİ YÖNETMELİKTE BELİRLENEN STANDARTLARA UYGUN OLARAK

 

 • KAMUYA AYRILAN YOL, CAMİ VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

 

 • GEREKLİ OTOPARK İHTİYACI OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ VE STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA PARSEL / ADA BÜNYESİNDE ÇÖZÜMLENECEKTİR. TABİİ ZEMİNİ YOL KOTU ÜSTÜNDE OLAN BİNALARIN ÖN BAHÇE SETİNİN ALTINDA VEYA KISMEN BİNA BODRUMUNDA KAPALI OTOPARK, GARAJ YAPILABİLİR VE BİNA BODRUM KATIYLA İRTİBATLANABİLİR. TABİ ZEMİN KOTU ALTINDA VEYA BİNALARIN İÇERİSİNDE DÜZENLENEN OTOPARKLAR VE GARAJLAR ÖN  BAHÇE MESAFESİNE VE  İNŞAAT EMSALİNE DAHİL DEĞİLDİR.

 

 • İMAR PLANI İLE MÜLKİYET ARASINDA 3 METREYE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARDA YOL İSTİKAMETİNİ VE GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEK KOŞULUYLA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKSIZIN DÜZELTME YAPMAYA İLGİLİ İDARELER  YETKİLİDİR.

 

 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NCA YAPTIRILAN VE MÜLGA BAŞBAKANLIK AFET ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 19.01.2010 TARİHİNDE ONAYLANAN ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMASI

 

 • 5378 SAYILI "ENGELLİLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK KENTSEL, SOSYAL, TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA VE YAPILARINDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN İLGİLİ STANDARDINA

 

 • 2015/7401 SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 

 • PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; MER'İ İMAR PLANI, 6306 SAYILI KANUN, İLGİLİ YÖNETMELİĞİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.