SSK müfettişi Ali Tezel, meslek gruplarına göre yıllık izinleri yazdı4857 sayılı İş Kanunu?nun 53?üncü maddesine göre; ?İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz??54?üncü maddeye göre ise ??İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ? hesaplanır.? Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği?nin 4?üncü maddesine göre ise ?İş Kanunu?nun 53?üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54?üncü maddesindeki esaslar ve 55?inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih ? yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır?? Bunlara göre; yıllık izin hesabında o işyerinde ilk işe girilen tarihe göre yıllık dönemlerin tamamlanmasına dikkat edilir. Yani, 1 Temmuz 2006 başlangıcınıza göre işten çıkarılma tarihiniz 1 Temmuz 2009 gününden önce ise bir tam yıllık devreyi tamamlayamadığınızdan 2009 yılı için izin hakkınız olmaz. Değil altı ay, 11 ay, 29 günü tamamlayıp bir yılı tamamlamadan ayrılsanız o yıl için izinhakkınız maalesef yok.GAZETECİLERİN İZNİ FARKLI5953 sayılı Basın-İş Kanunu gereğince gazeteciler de yıllık ücretli izinkullanmaktadırlar. Kanun?un 21?inci maddesine göre; ?Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında bu Kanunun 1?inci maddesindeki ?Gazeteci? tabirine girenlerin kıdemleri, iş akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksızın, gazetecilik mesleğine geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.İzin hakkından feragat edilemezGünlük gazetelerde çalışanlara en az o gazetede bir yıl çalışmış olmak şartıyla yılda 4 hafta (28 gün) izin verilir. Ancak, gazetecilik mesleğinde 10 yılı doldurmuş olanlara ise o gazetede en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla altı hafta (42 gün) izin verilir. Gazetecilerin meslek kıdemi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü?ndeki deftere gazeteci (Gazeteci kütüğü) olarak ilk kez kaydedildikleri tarihten başlar ve arada boş geçen sürelerin hiçbir önemi yoktur. Haftalık, aylık, yıllık dergi ve gazetelerde çalışanların yıllık izni altışar aylık devrelerde ikişer hafta olarak verilir.