Maltepe Belediye Başkanı Yardımcısı Tahsin Özdemir’in, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin hakkında Başbakanlık “Kumu Görevlileri Etik Kurulu” na yaptığı başvuru sonuçlandı.
Kurul, Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in “ Kamu Görevlileri Etik Davranış” ilkeleri yönetmeliğinin 9 ve10 . maddesine  aykırı davrandığına karar verdi.
Başbakanlıkta bulunan ve 11 kişiden oluşan Etik Kurul Heyeti, hazırladığı üç sayfalık raporda “29 Mart Yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in görev geldikten sonra, Başkan yardımcısı Tahsin Özdemir’i görevden almasıyla ilgili idari işlemlerin İstanbul 3. Ve 2. İdare Mahkemelerince iptal edilmesine rağmen, görev yapabilmesine uygun koşulların sağlanmaması ve kendisine fiili olarak görev yaptırılmaması, belediyeye giriş ve çıkışlarda kullanılan kimlik kartı verilmediği için göreve gelmediği gerekçesiyle soruşturma açtırması, ayrıca kurumun tüm personelini kapsayan telefon rehberinde ve internet sayfasında kişinin ismine yer verilmediği anlaşıldığından;
Etik Davranış İlkeleri’nin 10. Maddesinde yer alan “ Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda , baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz” ilkesine aykırı davrandığına; kararın taraflara tebliğine, tebliğden itibaren 60 gün içinde idari yargı yolu açık olmak üzere, esasta oy birliği, ilave gerekçede de oy çokluğu ile yargı yolu açık olmak üzere karar verildi ”