Millî eğitimde aynı işi yaptıkları hâlde öğretmenler arasındaki eşitsizliğin devam ettiğini belirten Karabat, ücretli, sözleşmeli kadrolu ayırımının hem eğitimin kalitesini düşürdüğünü hem de öğretmenlerin çalışma barışını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığı çalışanlar arasından sözleşmeli öğretmenliğe 5 bin kadro tahsis etmiş ve en az beş yüz kırk prim gününe sahip olan adaylar içinden son olarak 23 Kasım 2018 tarihinde bir atama yapmıştı.

“Atamalarda bazı adaylar başvurularına özel okullardaki prim günlerini dâhil etmiş, böylece devlet okullarında çalışan ücretli öğretmenler açısından ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır.” diyen Karabat, öğretmen adaylarının atamalarındaki prim gün sayılarının yeniden incelenmesi gerektiğini ifade ederek, tartışmalı olan mülakat uygulamasına son verilmesi, liyakate ve puan esasına göre atama yapılması gerektiğini ifade etti.