Büyükçekmece Belediye Meclisi 01 Temmuz 2019 - Pazartesi günü saat 11.00’da Güzelce Mahallesi, Güneş Caddesi  Meydanı 'nda  bulunan kahvehanede gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.


Gündem maddesi ise şu şekilde; Belediye sınırlarındaki Amatör Spor Kulüplerine, 6360 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi ile değişik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi hükümleri uyarınca, nakdi yardım yapılması ve yardım esaslarının belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.