Bölge imara kavuşturulmak üzere 4706 Sayılı Kanuna dayanarak hak sahiplerine tapuları verilmişti. Mülkiyet probleminin çözüme kavuşturulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi’ne bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi ve Sülüntepe Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başladı. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasının ardından Pendik Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını yapacağını duyurdu.

İmar planlarının tamamlanmasının ardından söz konusu alanlarda parselasyon yapılarak imar tapuları hak sahiplerine verilecek. Böylece nitelikli yapılaşma için kentsel dönüşümün de önü açılacak.

Doğalgaz İçin Altyapı Geliyor

Pendik Belediyesi aynı zamanda bölgenin doğalgaz altyapısına kavuşturulması için de çalışmalarına başladığını duyurdu. Belediye tarafından, imar planlarının ve parselasyon çalışmalarının belli bir zaman alacağı ve yapı sahiplerinin mağdur olabileceği durumu göz önüne alınarak bölgenin tamamında doğalgaz altyapı hatlarının imal edilebilmesi için İGDAŞ’la koordinasyon sağlandığı bildirildi.