Öğrencilerin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, sosyal hayatlarında ve mesleki anlamda seçim yapabilmelerini, sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlayan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanları, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen 3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Sempozyumu’nda bir araya geldiler.

Açılış konuşmasını Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Rahşan Pektaş’ın yaptığı sempozyuma Psikolojik Danışman ve Rehberlerin yanı sıra akademisyenler de katıldı. Sempozyumda konuşmacı olan Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aydın, “Beyin Temelli Sınıf Yönetimi” sunumunu iki oturumda gerçekleştirdi. Sınıf yönetiminin pedagojik çerçevesi, davranış ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerle iletişim, istenmeyen davranışların ayırt edici kriterleri, beyin-davranış ilişkisi konuları üzerinde yoğunlaşan Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aydın, eğitimde insan doğasını göz önünde bulundurarak potansiyeli açığa çıkartmanın önemine değindi. Sınıf yönetimi sürecinin değer odaklı bakış açısı ile beyin fonksiyonlarının temellerine oturtulmasının ve ilişkilerin bu eksende sürdürülmesinin önemini vurguladı. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanlarının öğrenci ilişkilerinde ve sınıf yönetimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi aldıkları sempozyum, Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aydıntarafından interaktif bir sunum ile gerçekleşti. Akademisyenler ve uzmanlar yaşayabilecekleri vaka durumlarını da sunum sırasında danışma fırsatı buldular.

Sınıf yönetiminde ve öğrenci ile ilişkilerde yeni bir bakış açısı getirilen sempozyum sonunda Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ebru Adıgüzel Tolunaboylueğitimcinin eğitimini önemsediklerini bu nedenle bu yıl 3.’sü yapılan ve her yıl gerçekleştirdikleri PDR Sempozyumlarına yenilikçi konularla devam edeceklerini belirtti.