Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


Bağ Kur'luların Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin Geri Kazanılması

10 Aralık 2020 - 14:38

31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, dosyalarının bulunduğu SGK ünitesine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır.

İhya edilecek süreler belirlenirken, durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Durdurulmuş süreler hariç 

2020/Ağustos ve önceki aylara ilişkin Bağkur prim borçlarının yapılandırılması
Bağkur kapsamındaki sigortalıların, durdurulmuş süreler haricindeki, 2020/Ağustos ve önceki dönemlerden kaynaklanan prim borçlarını yapılandırarak ödeyebilmeleri için, 31/12/2020 tarihine kadar e-Devlet uygulamaları üzerinden elektronik ortamda veya başvuru formunu doldurarak ilgili sosyal güvenlik merkezine elden vererek veya iadeli taahhütlü olarak posta kanalıyla göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırılacak borcun hesaplanması

31/12/2020 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunan Bağkur kapsamındaki sigortalıların, enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte 2020/Ağustos ve önceki dönemlere ilişkin prim borçlarını:

- İlk taksit süresi içinde (28/2/2021 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/3/2021 tarihine kadar) ödemeleri halinde enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin %90’ının
- İkinci taksit süresi içinde (30/4/2021 tarihine kadar) ödemeleri halinde %50’sinin
Tahsilinden vazgeçilecektir.
Borcun taksitler halinde ödenecek olması halinde ise enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizle birlikte toplam borç;
- 6 eşit taksit için (1,045)
- 9 eşit taksit için (1,083)
- 12 eşit taksit için (1,105)
- 18 eşit taksit için (1,15)
Katsayıları ile çarpılarak bulunan taksitlendirme farkı ile birlikte ikişer aylık süreler içinde ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.


Ödeme Planlarının Tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden tebliğ edilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle tebliğ edilecektir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar