Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


İlçe Belediyeleri Park Ücreti Alabilir Mi?

30 Aralık 2020 - 23:44

Yol, cadde, sokak, meydan gibi yerler mülkiyeti herhangi bir kişi ve kuruma ait olmayıp belli şart ve kurallarla tasarruf yetkisi bazı kamu kurumlarına bırakılan yerlerdir.

Söz konusu yerlerde otopark işletmeciliği yapmak kanunlarda özel olarak düzenlenmiş ve çeşitli kurallara bağlanmıştır.

Buna göre,

Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;

Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütme görev ve yetki büyükşehir belediyelerine verilmiştir.

Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz.

Buna aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler,

Fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

İstanbul ili içinde gerçekleştirilen uygulamada, bir yerin yol üstü otopark olabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan görüş alınmakta,

Daha sonra UKOME tarafından söz konusu yerin yol üstü otopark olmasına karar verilmektedir.

Ayrıca yol üstü otopark olmasına karar verilen yerler İBB meclis kararları gereği sermayesinin büyük kısmı İBB’ye ait olan İSPARK tarafından işletilmektedir.

İlçe belediyesinin yetkisinde bulunmayan,

Hatta konusu suç teşkil eden bir işlem için herhangi bir şirket veya derneğe izin verilmesi,

Bunun karşılığında para alınması veya tasarrufunda bulunan alanlarda yapılan hukuksuz işlemlere karşı gerekli önlemlerin alınmaması doğru bir uygulama değildir.

Söz konusu hatalı uygulamalar çeşitli cezalara sebep olabileceği gibi,

Uygulayanlar aleyhine de ileride çeşitli davalar açılmasına ve maddi zararların doğmasına neden olabilecektir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar