CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal,  Danıştay Üyesi Aysel Demirel’i siyasi paylaşımda bulunmaktan dolayı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyet etti. Tanal, “Bir yargı mensubunun siyasi tercihi açığa çıkmış ise tarafsızlığını yitirmiş demektir. Danıştay Üyesi Aysel Demirel bilinçli bir şekilde devletin değil hükümetin yargısı olmayı seçiyor. HSK gereğini yapmalıdır” dedi.

 

İŞTE TANAL'IN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NA

 

 ŞİKAYET EDEN   : Mahmut TANAL

                             İstanbul Milletvekili, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4. Kat

                            No: 4105 TBMM Çankaya / ANKARA

 

ŞİKAYET EDİLEN  : Danıştay Üyesi Aysel Demirel

                              Hakimler ve Savcılar  Kurulu / ANKARA

 

KONU  : Danıştay Üyesi olarak görevini ifa eden Aysel Demirel’in, şahsi sosyal medya paylaşım sitesinden (Twitter) siyasi paylaşımlar yapması hakkında     

 

AÇIKLAMALAR                 :

           

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014'te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye ilişkin, şahsi sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’den siyasi açıklamalarda bulunmuştur.

 

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ilgili söyledikleri şunlardır: "Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız.” (EK-1)

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15. Maddesi devlet memurlarının basına bilgi veya demeç verme hükmünü düzenlemiştir. Söz konusu maddeye göre; Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.

 

Aynı kanunun 125. Maddesinin B/m bendinde ise yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek eyleminin kınama cezası gerektiği kurala bağlanmıştır. Basına yapılan açıklamanın niteliğinin incelenmesi ve kamu görevleri hakkında bilgi içerip içermediğinin saptanarak ceza önerilmesi zorunludur. 

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, soruşturmanın gizliliği ve basının bilgilendirilmesi başlıklı 18.10.2011 tarihli ve 33 no’lu genelgesinde basına bilgi verilmesinde nasıl bir usül izleneceği ve basının bilgilendirilmesinde nelere dikkat edileceği açıkça belirtilmiştir. Söz konusu genelge incelendiğinde Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in basına açık ve basına malzeme olacak bir şekilde şahsi sosyal medyasından siyasi içerikli paylaşım yapmasının mümkün olmadığı görülecektir.

 

Öte Yandan 657 Sayısı Devlet Memurları Kanunu’nun Tarafsızlık ve devlete bağlılık başlığı altında bulunan 7. Maddeye göre; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” Yine bu maddede de açıkça  görülüyor ki Danıştay Üyesi Aysel Demirel, siyasi görüşünü ortaya çıkaran paylaşımlar yaparak tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiştir.

 

Dolayısıyla, 657 sayılı kanunu ve söz konusu genelgeye göre;  devlet memurlarının basına bilgi vermeleri, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümre yararını veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunması yasak iken bu hükümlere aykırı davranan Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında işlem yapılmasını talep etme gereği doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER         : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 7, 15 ve 125. Maddeleri, HSYK’nın 18.10.2011 tarihli ve 33 no’lu genelgesi ve ilgili tüm yasal mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER         : Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in siyasi paylaşımını içeren https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/danistay-uyesinden-skandal-tweet-2459924/ linkli haberi (EK-1) Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in siyasi paylaşımının ekran görüntüsü (EK-2)

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen nedenlerle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. ve 15. Maddesi ve HSYK’nın 18.10.2011 tarihli ve 33 no’lu genelgesini ihlal eden Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 11.06.2018                              

                                     

  Şikayette Bulunan

Av. Mahmut TANA

CHP İstanbul Milletvekili

 

 

EKLER:

EK1: Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in siyasi paylaşımını içeren haber

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/danistay-uyesinden-skandal-tweet-2459924/

EK2: Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in siyasi paylaşımının ekran görüntüsü