Ak Parti Kartal Belediye Meclis üyesi Av. Muammer Bektaş, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisinden CHP’nin oylarıyla geçen Belediye Başkanı’na “Davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla yetki veren meclis kararının, yürütmesinin durudurması ve iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Meclisi, asli görevi olan “Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (h) bendinde belirtilen “ vergi resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragete karar vermek” görev ve yetkisi belediye meclisine aittir” hükmüne rağmen, bu yetkisini kanuna aykırı olarak belediye başkanı Altınok Öz’e devretmişti.

Ak Parti’nin yoğun itirazlarına rağmen teklif, mecliste 16’ya karşı 18 oyla kabul edilmişti.

Ak Parti Meclis üyesi Av. Muammer Bektaş, o meclis kararınını yürütmesinin durdurması ve iptali için bu gün İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.