CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Stajyer avukatlara staj süreleri boyunca, net Bin 500,00 TL ücret ödenmesi için kanun teklifi verdi. Tanal’ın kanun teklifi üzerine  imza kampanyası başlatıldı. 3 binin üzerine imza toplanan kanun teklifine ilişkin Tanal, “Her hukukçunun mustarip olduğu mesleğe başlangıç olan stajyer avukatlar artık isyan ediyor. Sosyal medyada imzalar toplanıyor. Meslektaşlarıma destek olmak benim boynumun borcudur” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, stajyer avukatların yüzünü güldürecek bir kanun teklifi verdi. Tanal, Stajyer avukatlara staj süreleri boyunca, net Bin 500,00 TL ücret ödenmesi teklif etti. Stajyer avukatlar sosyal medyadan kanun teklifine ilişkin imza toplamaya başladı. İmzalar 3 bini aştı. Stajyer avukatların da kamu görevi yaptığını ve eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“1136 sayılı Avukatlık Kanunu Dördüncü Kısım 15’inci maddesi sonuna yeni bir fıkra eklenmelidir. Stajyer avukatların staj süreleri boyunca, net bin 500,00 TL ücret ödenmeli ve bu ücretin Anayasamızın 2’inci maddesinde belirtilen “Sosyal Devlet” ilkesi gereğince devlet tarafından karşılanmalıdır. Hâkim adayları ile aynı fakülteden mezun olan avukat adaylarının sosyal statülerinin eşitsizliği, Anayasamızın 10. Maddesindeki Eşitsizlik ilkesine aykırıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6’ıncı maddesi d) bendinde yargı görevi yapanlar arasında hâkimler savcılar ve avukatlar da sayılmıştır. Bu bend’e dayanarak hâkim stajyerleri ve avukat stajyerleri arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Stajyer avukatlar sosyal medyadan örgütlendi ve imza topladılar. İmza sayısı her geçen saat artıyor. Şu anda 3 bini geçti. Avukatlık Kanunu'nda yapılabilecek basit bir değişiklikle adalet ilk olarak adalete hizmet edenler arasında dağıtılmalıdır. Stajyer avukatların istediği şey, avukatlara zorunlu staj dönemlerinde yasal bir ücret ödemesidir. Meslektaşlarımın yanında olmak da benim boynumun borcudur. Stajyer avukatların topladığı imzalarını görmezden gelmeyin.”

Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle:

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE-1 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 15’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukat stajyerlerine staj süresi boyunca aylık 1.500,00 TL net ücret ödenir. Ödenen bu ücret devlet tarafından karşılanır.”

MADDE-2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.