"Cinsiyet Eşitliğine Giden Yolda Birbirimizi Anlamak” Erasmus+ Ana Eylem 1(AE1) altında gençlik çalışanları için: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Gençlik çalışanlarının hareketliliği ile ilgili bir eğitim kursudur. Eğitim kursu 15-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de 28 kişinin katılımıyla “Kültürler arası öğrenme ve anlama grubu” tarafından Lüksemburg, Slovakya, Lübnan, Mısır, Karadağ ve Ermenistan’dan ortaklarla birlikte Kültürlerarası Öğrenme ve Anlayış için Gençlik Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Cinsiyet eşitliği, toplumda tüm cinsiyetlerin aynı muameleyi görmesini öngörmektedir ve bundan dolayı cinsiyet odaklı ayrımcılıkla mücadele eder. Bu demokratik faaliyet ve eşit iş için eşit ücret gibi hukuk önünde ve sosyal hayatta eşitliği sağlamaya çalışan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin de amacıdır. Cinsiyet eşitliği AB’nin politika oluşturmasında ve uygulamasında önemli bir rol oynar. AB’nin bu alanda uzun soluklu bir vaadi bulunmaktadır. Cinsiyet eşitliğini yaymak, AB’nin iç ve dış ilişkilerinde önemli bir unsurudur.

Bu eğitim kursu, cinsiyet eşitliği konseptinin incelenmesi ve gençlik çalışanlarının cinsiyet konusunda yetkinlerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Proje sadece gençlik çalışmalarında değil, aynı zamanda bireysel hayatımızda, cinsiyet eşitliği ile bağlantılı anahtar yetkinliklerin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Amacımıza  ve hedeflerimize ulaşmak için geleneksel eğitim normlarının dışında yaygın eğitime binaen  farklı çalışma metotları örneğin simülasyonlar, rol oynama, grup çalışmaları, uzman konuşmaları...vb.  kullanılmaktayız.