Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanun  teklifini, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na verildiğini, Başkanlıkça 16 Ekim 2018'de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği belirterek, aradan 43 gün geçmesine rağmen henüz görüşülmediği ifade edeldi.

 Başkanvekillere başvurularında "Teklif, emeklilere ödenen aylığın 2019'da bin 200 lira, 2020'de bin 400 lira, 2021'de ise bin 600 liradan düşük olmamasını, 2022 yılı için ise en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olmasını öngörmektedir. Teklifle içinden geçilen ağır ekonomik kriz sürecinde alım güçlerini yitiren emeklilerimizin yaşam mücadelelerine küçük bir katkı sağlanması amaçlanmıştır." dedi

CHP dışındaki partilerin de emekliler için öngördüğü tespit ve amaçlarla örtüştüğü belirtilen başvuruda, "TBMM İçtüzüğünün 26. maddesinin 1. fıkrasında komisyonların başkanlarınca toplantıya çağrılacağı hüküm altına almıştır. Siyasi partilerimizin üzerinde görüş birliği bulunduğuna ilişkin açıklamalarını da göz önünde bulundurarak, kanun teklifimizin bütçe görüşmeleri öncesinde komisyonun görüşme gündemine alınmasını arz ve talep ederiz." ifadelerine yer verildi.