HDP’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle “HDP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti. Mahkeme, kararı 5 Mayıs’ta oy birliği ile aldı.

 

HDP 20 Ocak'ta Ekolojiyi savunan bir parti olarak dava açmıştı

 

HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları 20 Ocak’ta, Kanal İstanbul Çevre Etki ve Değerlendirme (ÇED) Raporunun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı İdare Mahkemesine dava açmıştı. HDP adına İstanbul İdare Mahkemesine verilen dilekçede HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğuna işaret edildi. HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi'nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” denilmişti. 

 

Başvuruda ayrıca ÇED’in ilgili mevzuatlara, yasal ve anayasal aykırılıklara işaret edilerek, ÇED Raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti.”