Sabancı YÜNSA Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş’yi satıyor. Sabancı Holding, Yünsa’nın tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi. Sabancı tarafından konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında;

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700  adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.