Sayıştay 5. Dairesi  yaptığı yargılama sonucu belediye’de çalışan memur personele yapılan sosyal denge ödemelerinde, sosyal dengeye ilişkin bütün parasal tutarların mevzuata aykırı bir şekilde sözleşmede yer alan hükme istinaden güncellenmesi ve personele mvzuatın öngördüğü tutarın üzerinde sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda 2.443.473.22 TL kamu zararına  sebebiyet verdiği gereçesiyle yaptığı yargılama sonucunda zimmet çıkardığı 87 kişiye 1.200 Tl’den 150 bin Tl’ye varan miktarlarda tebligat gönderdi.

Mahkeme kararında; zararın harcama belgelerinde imzası bulunmayan sorumlular ve mütevefa Cemal Şahan hariç sorumlulara ödettirilmesinin uygun olacağı” ifade edildi.

Savcı ise görüşünde, Bütün parasal tutarların mevzuata aykırı bir şekilde güncellenmesi sonucunda oluşan toplam 2.443.473.22 TL kamu zararı için sorumluları adına tazmin hümolunması uygun olur, görüşünü bildirdi.

Bu arada tebligatların ilgili memurlara gönderildiği ve karara  itiraz hakları bulunduğu belirtildi.