Birkaç konuda yeni vergisel düzenlemeler geliyor.

Üst gelir dilimlerinde gelir vergisi artıyor, kurumlar vergisi de azalıyor. Yemek gibi yol giderlerinin de bir kısmı gelir vergisinden istisna. Rent a car lar  için olumsuz bir düzenleme var. Lüks konutlara da ek vergi var.

Düzenlemenin İçeriği

1) Gelir vergisi dilimleri ve oranlarında geçerli olmak üzere yeni düzenleme

• Üst gelir dilimlerinde gelir vergisi oranının artırılması. 01/01/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

• 4. gelir vergisi dilimini aşan ücretler için beyanname verilmesi gerekecektir.

• Cumhurbaşkanı’na gelir vergisi oranlarının her bir dilimini 5 puan artırma ya da azaltma yetkisi verilmektedir.

2) Kurumlar vergisinde indirim

• 2019’da %22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2020’de %20, 2021’den itibaren %18 oranında uygulanacaktır.

• Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi %22 oranında alınacaktır.

• Cumhurbaşkanı; %18 oranını beş puana kadar indirmeye ve bu oranı tekrar %18 oranına kadar getirmeye yetkili olacaktır.

• İlave olarak Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul’da halka arz olacak şirketlere kurumlar vergisinde 2 puanlık ilave indirim uygulama yetkisine sahip olacaktır.

3) Araç kiralama giderlerinin vergilendirilmesi

• 2020’den itibaren, aylık kira bedeli 4.000 TL’nin üzerinde olan kiralık binek otomobil giderlerinin 4.000 TL’lik kısmı ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilebilecektir.

• Kiralık araç giderlerinin (yakıt, bakım onarım vs.) en fazla %70’inin gider yazılabilecektir. Geri kalanı vergi matrahından düşülemeyecektir.

• İlgili düzenleme sadece şirketler değil serbest meslek kazancı elde eden doktor, avukat vs. için de geçerli olacaktır.

4) Ulaşım giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi

• Kanunun yayım tarihini izleyen ay başında, işveren tarafından servis sağlanmayan durumlarda çalışanların çalışılan her iş günü için 10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna edilecektir.

5) Faiz, kar payı ve menkul sermaye gelirleri stopaj oranında artış yetkisi

• Faiz, kar payı ve menkul sermaye gelirlerinin (Geçici madde 67 (1), (2), (3) ve (4). Fıkraları kapsamında) stopaj oranlarında, yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için Cumhurbaşkanı’na verilen beş puana kadar artırma yetkisi her bir madde için ayrı ayrı ya da birlikte 20 puana kadar çıkarılmaktadır.

6) Vergi incelemelerinde düzenleme

• Çeşitli faktörler ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca risk değerlendirmesi yapılacak ve sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecektir.

• İzaha davet ve izahın yeterli bulunmaması sonrası ispat sürecinde, süreler 15 günden 30 güne çıkarılacaktır.

 7) Değerli konut vergisi

• 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan değerli konut vergisi alınacaktır. Cumhurbaşkanı bu tutarı yarıya indirme ya da iki katına çıkarma yetkisine sahiptir. Vergi oranın ilk yıl için mesken değerinin %1’i olacağı belirtilmektedir.