Çekmeköy'de 187 Dönüm Askeri Alan İmara Açıldı

Yetkililerin “Askeri alanlar yeşil kalacak” açıklanmalarına karşın ormana dönüştürülmesi gereken alanlar mahkemenin iptal kararına rağmen imar açılmaya devam ediliyor. Çekmeköy’de, eski 461 parsel (yeni; 558-559-560 ada) 187 dönüm orman bitişiğinde tarım ve orman alanı niteliğindeki askeri alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden imara açıldı.

Çekmeköy'de 187 Dönüm Askeri Alan İmara Açıldı
Editör: İlk Haber
30 Aralık 2019 - 07:01 - Güncelleme: 30 Aralık 2019 - 07:08

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız CHP eski İBB Meclis üyesi-İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan “Mahkemenin iptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi muhtelif parseller ( eski 461 parsel) ve tescil dışı alana  ilişkin 1/100.000 Çevre düzeni, 1/5000 NİP,1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Askeri alan olarak kullanılmakta olan 187 bin 750 m²’lik alan, en az 1875 kişinin yaşayacağı konut +ticaret alanına dönüştürüldü.25.12.2019 tarihinde 1 Nolu  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin 97(ç) bendi  ile  imar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Ve onaylanan bu planlar bir ay süreyle 26.12.2019  askıya çıkarılmıştır.  Alınan kararla Kentin anayasası,  İstanbul Çevre Düzeni Planı da değiştirildi. 

PLANLARI  MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ :  26.12.2017  tarihinde yapılan plan değişiklikleri yasalara ve imar mevzuatına aykırı bulunarak yasal süresi içinde açılan dava sonucu  iptal edildi. Söz konusu  461 parsel ilgili Bakanlıklar arasında yapılan protokoller ile TOKİ ye devri yapılarak     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından   26.12.2017  tarihinde  1/100.000 Çevre düzeni, 1/5000 NİP,1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aynı sürede yapılarak askıya çıkarılmıştı.  Meri planlarda askeri alan lejantında kalan  bu alan  Devlet Ormanına bitişik konumda alan ve tarla niteliğinde olan alanın, tarımsal niteliği kuruma mutlak tarım alanı olarak belirlenmişti. Mutlak tarım alanında yapılaşma mümkün değilken 10 Ağustos 2017 tarihinde İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan kararla plan dışına çıkarılarak yapılaşmanın önü açıldı.

 O süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşdelen bölgesine yönelik plan çalışması devam ederken Bakanlıkça onaylanan26.12.2017  tarihinde yapılan imar plan değişikliklerine,  İBB Ulaşım Daire Başkanlığı olumsuz görüş vermişti. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nün İstanbul Çevre Düzeni Planı kararlarına uyulması yönündeki görüşüne karşın plan değişikliği onaylandı.

Bilirkişiler raporlarında yapılan  plan tadilatının  kamu yararı taşımadığı, orman ve su mevzuatına aykırı  olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme bu bilimsel veriler doğrultusunda   planları iptal etmiştir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahkeme kararına rağmen  aynı planları yasaları ve hukuku hiçe sayarak onaylayarak  tekrardan askıya çıkarmıştır. Etrafı orman alanı olan bu arazi  yapılan plan tadilatı ile adeta orman alanının bağrına bir hançer gibi saplanmıştır. Ömerli İçmesuyu havzası uzun mesafe koruma alanında kalan bu alan yapılaşmaya  açıldığında  doğal çevreye ve su havzasına  büyük zarar verecektir. Zira  askeri alanlar ve orman ve mutlak korunması gerekli tarım alanları fonksiyonu yapılaşmanın önünde büyük engel teşkil eder.  Bu plan değişikliği mevcut komşuluğundaki orman alanını tehlikeye sokmuştur. Bu durum kabul edilemez.  

PLANIN İÇERİGİ;  Söz konusu eski 461 parsel 187 dönüm olup 25.12.2019 tarihinde yeniden yapılan plan tadilatı ile  alanda, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, banka, finans kurumları, özel eğitim ve özel sağlık tesis alanları yapılabilecek. TOKİ ye devri yapılan bu alan yandaş çıkar çevrelerine verilerek betonlaştırılacak. Bölgeye yeni nüfus  ve yapı yoğunluğu getirilecek ve adeta doğal çevre yok edilecektir. Rant  çevreleri çıkarları uğruna  kentin  doğal alanlarını kuşatma altına alarak hızla betonlaştırmaya devam ediyorlar. Siyasi iktidar  kentimize ihanette hız kesmiyor. Netice itibarı ile  yasalara aykırı olan  bu planları kabul etmiyoruz ve yasal süresi içinde itiraz edeceğiz”