Cevizli Tekel Dayanışması "Bizim Oları, Bizden Çalınanı Geri İstiyoruz!

Cevizli Tekel Dayanışması, Cevizli Tekel’e ait 450 dönümlük Tekel Arazizisi’nin, Ahmet Davutoğlu’nun kurucu üyesi olduğu ve bir dönem başkanlığını yaptığı Şehir Üniversitesi’ne “bedelsiz” olarak devredilen ancak, TMMOB Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucu, Danıştay tarafından iptal edildikten sonra, yeniden maliye hazinesine kalan Tekel Fabrikası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Cevizli Tekel Dayanışması "Bizim Oları, Bizden Çalınanı Geri İstiyoruz!
Editör: İlk Haber
29 Aralık 2019 - 18:47 - Güncelleme: 29 Aralık 2019 - 18:58

Tekel Dayanışması adına açıklamayı okuyan TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, “bedelsiz devir”in iptalinin Cevizli Tekel Dayanışmasının mücadelesi sonucu olduğunu belirterek, Üniversitenin 31 mayıs 2008 tarihinde kurulduğunu, 2 ay sonra da 21 Temmuz 2008 tarihinde de 450 dönümlük arazinin 49 yıllığına kendilerine tahsis edilmesini istediklerini, o tarihte alanın henüz maliye hazinesi’ne devredilmediğini söyledi.

Köymen “2001 yılında özelleştirme  kapsamına alınan arsalarından Tekel’in Cevizlide ki arsalarından 207 ve 237 numaralı parseller,  28 kasım 2008 tarihinde “Tekeli’in sözde vergi borcuna karşılık” Maliye Hazinesi’ne devredildildi. Toplamda yaklaşık 315 bin m2 lik bu alanın Özelleştirme İdaresi kararıyla Maliye Hazinesi’ne devri, dönemin örgütlü sendikası Tek Gıda İş tarafından yargıya taşınmış ve devri işlemi iptal edilmişti.

Bu dava, özelleştirmeler nedeniyle işlerinden edilen Tekel çalışanlarının haklarıyla ilgili yapılan pazarlıklar yüzünden sendika tarafından geri çekilmiş, tarafı kalmayan dava devam etmemiş ve bahse konu parsellerin Maliye Hazinesi’ne devri gerçekleşmiştir.

Bu devirnedn sonra, 21 Nisan 2009 tarihinde 2.970.000 TL tahmini bedelle açılan irtifak hakkı ihalesini adrese teslemşeklinde tak katılımcı olan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2972.000 TL’lik teklifiyle kazanmış ve alanın Üniversite olarak planlama çalışmalarına başlamıştır.” dedi.

MUHALEFET PARTİSİ’NİN AÇIKLAMASI TALİHSİZLİKTİR

TMMOB’be bağlı meslek odaları , bölgede yaşayanlar, Demokratik Kitle Örgütleri, Siyasi Partiler,mahalle örgütleri olarak “Cevizli Tekel Dayanışması’nı kurduklarını ve 2009 yılından beri Cevizli Tekel alanının halkın kullanımına açılması için mücadele ettiklerini söyleyen Köymen “Alanı bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, Kartal Belediye Başkanlığı tarafından defalarca talep edilmiş vebu talep karşılık bulmamıştır. Ancak;son süreçte siyasi yol ayrımına giren taraflar, birbirlerini suçlarken süreçteki tüm hukuksuzluğu da gözler önüne sermiştir. Ayrıca devir iptalinin ardından muhalefet partisi tarafından Şehir Üniversitesi’ne yapılan ziyaretler ve “yazıktır günahtır”açıklamaları da büyütk talihsizliktir.

Tahsis işlemleri sürecinde yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara taraf olanlar, “TMMOB’nin açtığı kasıtlı dava” tanımlamalarıyla kendilerini aklayamazlar” dedi

Köymen “Taleplerimiz ve tarafımız o günden bugüne değişmedi.!

Cevizli Tekel kamusal alanı, ve arkeolojik sit alanı olma özellikleri korunarak, içindeki Tekel’e ait endüstri mirası yapılarla birlikte, halka açılmalıdır.

Depremi bekleyen İstanbul’da afet anında bölge halkının toplanma alanı olarak düzenlenmelidir.

Cevizli Tekel Alanı. Kamusal özelliği korunarak ve kamu yararına kullanılmak üzeri ilçe belediyesi’ne devredilmelidir.

Bizim olan, bizden çalınanı geri istiyoruz!