Cinisli İle Görüşeceğimiz Tek Mecra Türk Mahkemeleridir

Cinisli İle Görüşeceğimiz Tek Mecra Türk Mahkemeleridir
Editör: İlk Haber
24 Eylül 2019 - 12:02 - Güncelleme: 24 Eylül 2019 - 12:06

İyi Parti Erzurum eski İl Başkanı İbrahim Dumlu, İyi Parti Milletvekili Naci Cinisli’nin açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

 

Açıklama şöyle:

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Sizlerin de bildiği üzere 07.12.2017 tarihinde İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevine getirilerek, “Kurucu İl Başkanı” sıfatıyla il genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını büyük bir özveri ve hem de hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek bir biçimde yürüttüm. Aynı hassasiyet ve titizlikle sürdürdüğümüz seçim çalışmaları sonucunda Erzurum’da elde ettiğimiz başarı, parti genel merkezi ve bizzat genel başkan tarafından da çeşitli platformlarda dile getirildi, defalarca övgüye değer görüldü.

Ancak 31 Mart seçimleri öncesinde İYİ Parti’nin yaşadığı eksen kayması, ülkenin yeni demokratik kazanımlar elde etmesi umuduyla bu parti çatısı altında siyaset yapmaya karar vermiş olan birçoğu gibi bizleri de hayal kırıklığına uğrattı.

Öyle ki; milliyetçi ve muhafazakar bir  siyaset anlayışına sahip olan bizler için, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu herkesçe bilinen bir partiyle aynı istikamette yürümek; takdir edilmelidir ki, kesinlikle kabul edilemez bir durumdu.

Nitekim yaptığımız istişareler sonucunda bu partiyle yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi Erzurum kamuoyuna duyurduk, İl Başkanlığı görevimizden ve parti üyeliğinden istifa ettik.

Kısaca hatırlatmak gerekirse; bizi istifaya sürükleyen sebep çok açıktı. İYİ Parti, CHP’nin adayı olan Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almış ve yine CHP bu süreçte HDP ile sıkı bir temas haline girmişti. Tek başına bu gerekçe bile bizim o partide siyasete nokta koymamız için yeterli bir sebepti.

Ancak gelin görün ki; aynı zamanda bir durum tespiti olan istifamıza en manidar, en üzüntü verici ve en anlaşılamaz tepki,  İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’den geldi. Milletvekili Cinisli, istifamızın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında; başından sonuna kadar haklı olduğumuz istifa gerekçemizi değerlendiremeyeceğinden olsa gerek; hedef saptırmayı, şahsımızı zan ve töhmet altında bırakmayı ve itibarımızı gölgelemeye çalışmayı tercih etmiştir.

Şöyle ki; partinin mali kayıtlarını ima ve işaret ederek, şahsımıza bizzat yolsuzluk suçlamasında bulunmuş; “aldığının, verdiğinin ve sattığının hesabını vermeden kurtulamayacaksın!” şeklinde kurduğu tehditvari cümlelerle de, itibarımıza resmen kast etmiştir.

Bir hususun bilinmesinde özellikle fayda vardır: o da; istifamızın hemen ardından partinin mali kayıtlarının bir an önce incelenmesi yönündeki yoğun taleplerimiz ve birbiri ardına yaptığımız başvurularımızdır. Ancak ne yazık ki, bizim dönemimize ait kayıtlar ve defterler, istifamızdan aylar sonra ve üstelik bizim baskılarımız sonucunda ancak teslim alınabilmiş ve yapılan incelemenin sonuçları da, yine tutanakla kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu kayıtlar incelendiğinde rahatlıkla görülecektir ki; şahsımıza ima ve isnat edilen yolsuzluk iddiaları başlıbaşına bir iftiradan ibarettir. Zira parti hesaplarında yapılan inceleme sonucunda, İbrahim Dumlu olarak sadece şahsımızın parti için hatırı sayılır bir harcamanın yapıldığı tespit edilmiş ve bu durum belgelerle kayıt altına da alınmıştır.

Kaldı ki, hakikatin bu olduğunu başından beri bilen Naci Cinisli’nin, istifamız söz konusu olunca bu gerçekleri görmezden gelmiş ve şahsımızı iftiraların hedefine oturtmuş olması ise, ayrıca üzüntü vericidir.

Bununla birlikte bizi partinin doğalgaz aboneliğini iptal ettirmekle suçlayan Cinisli, tıpkı internet ve telefon gibi doğalgaz aboneliğinin de parti adına değil, tam tersine İbrahim Dumlu adına yapıldığını bildiği ve de tüm masraflarının yine İbrahim Dumlu tarafından karşılandığından haberdar olduğu halde her nedense bu hakikate de sırt çevirmeyi tercih etmiştir. Üstelik söz konusu partiyle ilişiğini kesmiş olan şahsımızın, doğalgaz aboneliğini iptal ettirmiş olması tabii bir durum olup, bunun altında bile kasıt arayan Cinisli’ye, partinin telefon ve internet aboneliklerinin halen daha şahsımıza ait olduğunu ve faturalarını da yine şahsımızın ödemeye devam ettiğini özellikle hatırlatmak isteriz.

Hal böyle iken; Naci Cinisli’nin, vermeden kurtulamayacağımızı ifade ettiği hesabın ne olduğunu açıkçası biz de çok merak ediyoruz.

Bilinmelidir ki, ortada verilmesi gereken bir hesap varsa, o da, ancak ve ancak Naci Cinisli’nin bu saatten sonra yargıya vereceği hesaptır.

Kısacası Cinisli, düzenlediği o basın toplantısında ağzından çıkan ve şahsımızı karalamak suretiyle basın yayın organlarına yansıyan her bir sözü için adalete mutlaka hesap verecek ve yüce yargı; mevki ya da makamı her ne olursa olsun bu ülkede hiç kimsenin “itibar suikasti” gibi utanç verici bir eylemde bulunamayacağını bir kez daha gösterecektir.

İlaveten; Naci Cinisli sadece parti hesaplarında yolsuzluk yaptığımız iddiasında bulunmamış, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’in de ismini vererek; “çok erken kucaklaştılar” ve “aldığı ihaleleri takip edeceğiz” şeklinde ima yollu suçlamalarda da bulunmuştur.

Birincisi, milletvekili seçilmeden önce kendisi de bir iş insanı olan Naci Cinisli de çok iyi bilir ki; Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede herkes kanunlar çerçevesinde eşittir ve de ticaret yapma hakkına sahiptir. Buna ilaveten şahsımızın iş ya da ihale kapma kaygısı ise, iş hayatımızın hiçbir döneminde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Bilenler bilir: İbrahim Dumlu’nun dünü de bellidir, bugünü de bellidir. İbrahim Dumlu’nun emeği de ortadadır, gayreti de ortadadır. İbrahim Dumlu, bu memleketin sezonluk, mevsimlik, seçimlik veyahut Erzurumlu olduğunu yıllar sonra hatırlamış olan bir evladı da değildir.

İbrahim Dumlu, milliyetçi ve muhafazakar bir ideolojiye mensup, Türk-İslam Ülkü’süne gönül vermiş ve Turan düşüncesiyle yetişmiş milyonlarca Türk Milliyetçisinden sadece birisidir. Ve töre şudur ki; müddei, iddiasını ispat etmekle mükelleftir! Aksi halde bizler bu durumdan müşteki, iddia sahibi ise müfterinin takendisi olacaktır.

Kamuoyu bilmelidir ki; İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile karşılaşacağımız tek mecra bundan böyle Yüce Türk Mahkemeleridir.