Danıştay O Plan Tadilatı Kararını Bozdu

CHP eski İBB Meclis üyesi İbrahım Doğan’ın Kartal eski oto pazarı (İş Bankası Arazisi) alanında yapılan plan değişikliğininin iptali için açtığı davada karar çıktı.

Danıştay O Plan Tadilatı Kararını Bozdu
Editör: İlk Haber
08 Aralık 2019 - 16:13 - Güncelleme: 08 Aralık 2019 - 19:03

Danıştay Altıncı Dairesi, İstanbul İdare Mahkemesi’nin kararını, plan ilkelerine ve plan bütünlüğüne aykırı olduğuna karar vererek BOZULMASINA karar verdi.

 

Bu arada yeniden görülecek olan dava sonucunda planlar iptal olursa ki bu olasılık yüksektir. Bu durumada İş Gayrimenkul A.Ş'nin yaptı kulelerin ruhsat ve varsa iskanları iptal edilme olasılığı ile karşı karşıyadır.

İBRAHİM DOĞAN DAVA AÇMIŞTI

İlk Haber’e konuyla ilgili bilgi veren İbrahim Doğan, “1972 yılı planlarından, plan tadilatının yapıldığı 17.02.2012 yılında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama planı yapılana kadar 2274 ada, 408 parsel ve çevresinde ki parseller, “açık ve kapalı spor alanı”idi.

İBB’nin 17.2.2012 ve 351 nolu meclis kararında belirtildiğine göre söz konusu taşınmazların 2008 yılında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş tarafından edinildiği belirtilmektedir.

İBB 17.2.2012 tarihinde yapıtığı 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile söz konusu alanın fonksiyonunu değiştirerek Ticaret+Konut Alanı'na dönüştürdü.  Bu plan tadilatı esnasında 60 dönümlük 408 nolu parselin 20 dönümlük kısmını İBB'sine bedelsiz verilmek üzere"Kentsel Dönüşüm"amacıyla konut alanına dönüştürüldü. Özetle 60 dönümlük (açık ve kapalı spor alnı)nın tamamı Konut+Ticaret alanına dönüştürüldü. İBB kendi uhdesine aldığı 20.000 m2 alanı KİPTAŞ’a konut yapılmak üzere verdi.

Bunun üzerine 2012 yılında bu planlara İbrahim Doğan tarafından İBB'ye planların iptali için itiraz etti. İtirazı ret edilen Doğan, İstanbul 9. İdare Mahkmesine planların iptali için dava açtı. 

MAHKEME YANILTILDI

Bunun üzerine 17.02. 2012’de yapılan planların iptali için İstanbul 9 İdare Mahkemesine dava açtım. Daha sora İBB 16.9.2015/tarih ve 1347 sayılı kararla komşu parsellerde, söz konusu parselle hiç alakası olmayan (dava kosu parselle hiç alakası olmayan) plan tadilatı yaparak mahkemeye sunuyor. Ve sunma gerekçesinde dava konusu parsellerde yeni plan tadilatı yapıldığı gibi yanıltıcı beyanda bulunarak, mahkemede görülen davanın konusuz kalmasını sağlıyor.

Mahkeme tarafından “davanın konusuz kaldığı” kararı tarafımıza tebliğ edildi. Ve tarafımızdan yapılan irncelemede, mahkemenin yanıltıdığı ve 2015’te yapılan plan tadilatının dava konusu 408 parselle ilgisinin olamdığını belgeleriyle itiraz dilekçesiyle Danıştay’a sunduk.

İtirazımızı değerlendiren Danıştay Altıncı Dairesi,İstahbul  9. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararı bozarak “Danıştay kararında, ilk derece mahkemenin verdiği kararında hukuki isabet bulunmadığına karar vererek, fonksiyon değişikliği nedeniyle ve donatı alanını azaltıcı olmasından dolayı, yapılan plan tadilatının plan ilkelerine ve plan bütünlüğüne aykırı olduğunu, bu nedenle kararın BOZULMASINA ve dosyanın mahkemesine iade ederek, bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.” denilmektedir.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Doğan ayrıca, söz konusu 60 dönümlük 408 nolu parsel’le ilgili (Açık ve kapalı spor alanı) 2013 yılında yapılan 1/1000 ölçekli planlarda fonksion değişkliği yapılarak açık ve kapalı spor alanı Konut+Ticarett alanına dönüştürüldüğünden, söz konusu plana bu parsel bazında itiraz edilerek istanbul 2. İdare Mahkemesi’ne planın iptali için dava açılmıştı.Açılan bu dava, konusu aynı olması nedeniyle 9. İdare’de görülen davayla birleştirilldiğini söyledi

 

ASIRLIK AĞAÇLAR YOK EDİLDİ

 İbrahim Doğan, dava konusu 408 nolu  parsel içerisinde bulunan   yüzlerce  çam ve çınar ağaçlarının kesilerek yok edildiğini belirterek “ 60 dönümlük spor alanı imara açılarak  bölgeye  yeni  yapı ve nüfus yoğunluğu getirildi. Yapılan plan tadilatı ile  İş Gayrimenkul A.Ş'de kalan   36.724m2 alana bodrum katlar dahil 318.113 m2 inşaat alanı yapılmıştır.

Yasaya aykırı olan bu planlar bölgenin ekolojik  dengesini bozmuştur.  İBB’de  “Kentsel Dönüşüm” amaçlı verilen 20 dönüm alanda ise KİPTAŞ tarafından yaklaşık 500 konutluk proje tasarlanmaktadır.  Planların iptal edilmesi halinde  tek tesellimiz bu 20 dönümlük alanın  Kartala donatı alanı olarak kazanılması olacak. Zira olası Marmara depreminde toplanma alanı ve acil müdahale ve geçici barınma alanı olarak kullanılması zaruridir. Bu bölgede donatı alanına, yeşil alana kısaca nefes alacak  donatı alanına ihtiyaç vardır” dedi

MİMARLAR ODASI DA PROJEYE ÇEKİNCE KOYMUŞ

Bu arada, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de sözü edilen pojenin meslek ilkelerine, plan ilkelerine ve mevzuata aykırı olduğu kamusal alanları yok edici olduğu gerekçesiyle  projeye çekince koyduğu öğrenildi.