Düzce Belediyesi Melen Çayını Kirletiyor

CHP’li Mahmut Tanal, “vahşi depolama yöntemi”yle Küçük Melen Çayı kenarına gelişigüzel çöp dökerek insan sağlığını tehlikeye atan ve İstanbul’un içme suyunu kirleten AKP’li Düzce Belediyesi’ni Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet etti.

Düzce Belediyesi Melen Çayını Kirletiyor
Editör: İlk Haber
09 Ocak 2020 - 06:53 - Güncelleme: 09 Ocak 2020 - 06:55

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kurmak yerine, kentin çöplerini “vahşi depolama yöntemi” denilen yöntemle Taşköprü Köyü Mevkii’nde Küçük Melen Çayı kenarına dökerek insan sağlığını tehlikeye atan Düzce Belediyesi’ni Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) şikayet etti.

DÜZCE BELEDİYESİ KANUNLARIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Dilekçesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun belediyelere çöp ve katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin emredici nitelikte yükümlülükler yüklediğini belirten ve ilgili maddeleri sıralayan Tanal, Düzce Belediyesi tarafından kanunların emredici hükümlerinin görmezden gelinerek çöp ve katı atıkların toplanması, bertaraf edilmesi için herhangi bir tesis hizmeti verilmediğini aktardı.

Bunun yerine Düzce Belediyesi tarafından çöp ve katı atıkların Küçük Melen Çayı yakınlarında vahşi depolama alanında toplandığını anlatan Tanal, “Vahşi depolama alanında biriktirilen bu çöp ve atıklar çevre ve birey sağlığı açısından ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Eriyen kar ve yağmur suları ile vahşi depolama alanında biriktirilen çöp ve atıklar sürüklenerek Küçük Melen Çayı’na karışmaktadır. Bu durum ciddi boyutta su kirliliğine yol açtığı gibi suyu kullanan vatandaşların da sağlıklarını tehdit etmektedir. Ayrıca vahşi depolama alanında tutulan ve orada doğaya terk edilen atık ve çöplerin yakınlarında yerleşim olması beraberinde başkaca sorunları getirmektedir. Bu noktada; kanunlara aykırı olarak oluşturulan depolama alanında tutulan çöp ve atıklar çevreye kötü koku ve gaz yayılmasına neden olmaktadır. Bu durum da açık bir şekilde toplum sağlığını tehdit etmektedir” dedi.

 

KİRLETİLEN MELEN ÇAYI İSTANBUL’UN DA SU İHTİYACINI KARŞILIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu şikayet dilekçesinde, çevrenin korunması için yapılan düzenlemelerin kaynağının Anayasanın 56. maddesinde düzenlenen “sağlıklı çevrede yaşama hakkı”na dayandığına dikkat çekti.

Bu bakımdan çevrenin kirletilmesi veya pasif anlamda çevre kirliliğinin önlenmemesi durumunda mağdurun tüm toplum olduğunun altını çizdi.

Mevzuatların kendisine yüklemiş olduğu yükümlülük ve sorumluluklara aykırı hareket ederek çevre ve toplum sağlığını tehdit eden Düzce Belediyesi’nin, vahşi depolama alanına çöp ve atık dökmesinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Tanal, şöyle devam etti: “Nitekim belediye tarafından çöp ve atıkları bertaraf etmek için bir tesis de kurulmamıştır. Ayrıca yapılan bu işlem ile gerek çöp ve atıkların çevreye saldığı zararlı koku ve gazlar gerekse de Küçük Melen suyuna sürüklenen atıklarla çevre ve toplum sağlığı tehdit edilmekte ve zarar verilmektedir. Melen suyu bölge halkı tarafından gerek tarımsal sulamada gerekse de içme suyu olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Melen Çayı ile İstanbul ilinin su ihtiyacı da karşılanmaktadır. Melen Suyuna sürüklenen atık ve çöpler nedeni ile vatandaşların sağlık ve sıhhatleri tehdit edilmektedir. Bulaşıcı hastalıkların sulama ve içme suyu yolu ile yayılması riskini doğurmaktadır. Tarımsal sulamada kullanılan Melen Suyunun atık ve çöplerle kirlenmesi sonucu; sulamanın yapıldığı tarım ürünleri de büyük risk altına girmektedir. Bu su ile üretilen tarımsal ürünler adeta birer hastalık taşıyıcı olma riski ile karşı karşıyadır. Görüldüğü üzere Belediyenin üzerine düşen görev ve sorumluğu yerine getirmemesi nedeniyle vahşi depolama alanında toplanan çöp ve atıkların Melen Çayı’na sürüklenmesi sonucu öncelikli olarak Düzce ve İstanbul illerinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları tehdit edilmektedir. Atık ve çöplerden yayılan mikrop ve bakterilerin bulaşıcılığı düşünüldüğünde bu durum Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.”

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN ÇÖP DÖKTÜĞÜ ALANDA İNCELEME YAPILSIN

CHP’li vekil Mahmut Tanal, dilekçesinde sıraladığı hususların tespiti açısından Düzce Belediyesi’nin çöp ve atık topladığı alanda inceleme yapılmasını talep etti. Ombudsmanlık kurumundan Düzce Belediyesi’nin eyleminin hukuka aykırı olduğu yönünde tavsiye niteliğinde karar alınmasını isteyen Tanal, “Açıklanan nedenlerle; mevzuatlara uygun olarak çöp ve atık toplama/bertaraf etme hizmetini yerine getirmeyerek vahşi depolama alanı kullanarak çevre ve toplum sağlığını tehdit eden belediyenin bu işleminin, hukuka aykırı olduğunun tespitini talep etmek için bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur” ifadelerini kullandı.