İş-Kur İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İş-Kur 2020 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı 30.01.2020 tarihinde yapıldı.

İş-Kur İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Editör: İlk Haber
31 Ocak 2020 - 15:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2020 - 15:22

İstanbul Ticaret Odası toplantı Salonunda İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta’nın başkanlığında ve yapılan toplantıya tüm kurul üyeleri katıldı.  

Toplantı, 2019 yılında Kurumumuz tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ile başladı. Ardından İl Müdürlüğümüzce işgücüne katılma oranları ile 2019 yılı içerisinde gerçekleşen istihdam artışı hakkında kurula bilgi verildi.

 

İstihdam artışının hangi sektörlerde daha fazla artış gösterdiği bilgisi ve SGK ’ya kayıtlı olan iş yerlerinin bu istihdam artışına nasıl etki ettiği hakkında sistematik bilgiler kurula bildirildi. İş yerlerinin elaman temin talepleri olduğunu ve bu iş yerlerinin elaman taleplerinde yeterli mesleki bilgiye ve beceriye sahip personelleri karşılamada güçlük çektiğini söyledi. Bu talebi karşılamak için yapılan kurs/programların işsizlik oranını düşürmekte ve istihdam oranını artışına önemli katkıya etki ettiğini söyledi.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu olarak 2019 yılında hedeflerini gerçekleştirdiğini ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde vatandaşlara yönelik yapılan eğitimlerin etkisini açıkladı. Eğitimler sonucunda iş arayış sürecinin süresinin kısaldığını ve iş arayan kişilerin daha nitelikli hale geldiğini bildirdi. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sn. Yunus Yelmen kurula mesleki eğitim kurslarının; iş başı eğitim programlarının,  Girişimcilik, engelli ve hükümlü projelerinin 2020 yılı içerisinde devam edeceğini kurula bildirdi.

Toplum Yararına Program ile kamu kuruluşlarına vatandaşların istihdam edildiğini bildirdi. Ayrıca 2020 yılında nitelikli personellerin yetiştirilmesi için Web mobil programlama, yapay zekâ uzmanlığı eğitimleri, siber güvenlik vb. eğitimlerin devam edeceğini ve bu kurs ve eğitimlere katılan vatandaşlarımıza cep harçlığı verildiğini söyledi. Engelli ve eski hükümlülere ait projelerde ise kişilerin kendi işlerini kurmalarında ve iş hayatına girmeleriyle topluma uyum sağlama yönünden ve istihdam yönünden faydalarını kurula anlattı.  Daha sonra 2020 yılı iş gücü eğitim planın görüşülmesi, Kural'a sunulan engelli ve eski hükümlü projelerin görüşülmesi, Denetim Kurulu tarafından yapılan denetimlerin görüşülmesi, Yürütme Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve Diğer Kurum ve Kuruluşların önerileri görüşüldü. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz Yunus Yelmen’ in 2020 yılına ait kurumsal faaliyetler ve Kurumumuz yeni teşvik programları hakkında Kurul’a bilgi vermesi ile son buldu.