KANAL İSTANBUL ÇEVRESİNDE BULUNAN 33.498 HEKTAR ALAN İMARA AÇILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “KANAL İSTANBUL” ve Üçüncü hava alanın bulunduğu bölgede 33.948 hektar alanı imara açmak için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni revize imar planı yaparak 30.12.2019 tarihinde askıya çıkardı. Söz konusu planın kapsadığı bölge su havzaları, orman ve tarım alanı olmasının yanı sıra tarihi kültürel varlıkların olduğu bir bölgedir. Su havzası olması nedeniyle Terkos barajı ve Sazlı Dere barajı oluşacak yeni yapılaşma ile büyük risk altında kalacaktır.

KANAL İSTANBUL ÇEVRESİNDE BULUNAN 33.498 HEKTAR ALAN İMARA AÇILDI
Editör: İlk Haber
30 Aralık 2019 - 18:58 - Güncelleme: 30 Aralık 2019 - 19:11

Bakanlık plan açıklama raporunda; “ Kanal İstanbul Projesi yalnızca bir ulaştırma projesi olmayıp, bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, şehircilik, aile, konut, kültür, turizm ve çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir projedir. Ülkemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilmesi ve artan nüfusa yeni yerleşim alanları açılabilmesi için devletin koordinasyonunda büyük projelerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir Bu yatırım kararlarına ek olarak, yine aynı bölgenin gelişimine yön verecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca büyük ölçekli yatırım kararları (Hızlı Tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu vb.) alınmıştır.

 

Söz konusu yatırım kararlarının bir arada değerlendirilip kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve kapsamlı bir iyileştirme yaklaşımı ile doğal afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında uygulama bütünlüğünün sağlanması bakımından, rezerv yapı alanı ve dolgu alanlarını kapsayan, alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendirecek şekilde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği hazırlanmıştır.”  Denilerek bu rant planlarına gerekçe uydurmaktadır. Sormazlar mı  “neden  İstanbul’da nüfus artışını teşvik eden  yandaşlara çıkar sağlayan ve doğayı yok eden bu planları yapıyorsunuz.  İstanbullun  kuzey kesimi ormanlar ve su havzaları için rezerv alan olarak İstanbul Çevre Düzeni Planında  düzenlenmiş ve plan 2009 yılında mütabakat ile ve bilimsel çalışmalarla hazırlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yapılan bu plan tadilatı bu kente ihanetin belgesidir. Gerek Kanal İstanbul Projesi ve gerekse üçüncü Hava alanı yanı sıra üçüncü köprü ve buna bağlı oto ban yollar   bu kentin  doğal çevresini, su havzalarını , ormanları yok etme projeleri dir.

 

PLANLAMA ALANI HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR: Planlama alanını oluşturan alan Çatalca Yarımadasının ortalarında, yarımadanın kuzey ve güney uçlarına kadar uzanan hat üzerinde yer almaktadır. Alanın kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Arnavutköy, Eyüp, Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar,Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy İlçeleri, güneyinde Küçükçekme Gölü ile Marmara Denizi, batısında ise Çatalca, Esenyurt, Avcılar, ilçeleri bulunmaktadır.

 

 Planlama alanında  İstanbul'daki bilinen ilk yerleşim yeri olan Yarımburgaz, halk arasında bilinen popüler adıyla Altınşehir Mağarası da Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Mağaranın güneyindeki, taş ocakları yarığı birçok yerli sinema filmine mekân olmuştur. Şamlar Bendi ve Baruthanesi, Osmanlı döneminde yapılmış ve günümüze gelmeyi başarmıştır. Bu tarihi ve kültürel varlıklar planlama alanın içinde yok olacak.  Bölgede  orman ve su havzaların yanı sıra mera ve tarım alanları da bulunmaktadır.

 

 

BÖLGEDE YENİ BİR KENT KURULUYOR

İBB CHP önceki dönem Meclis Üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan; “Yapılan planla bu alanlarda yeni bir kent kurulması amaçlanıyor. Konut –ticaret- turizm alanlarının yanı sıra yeni bağlantı yolları, sağlık alanları, eğitim alanı  ve özel sağlık alanları , özel eğitim alanları planlanmıştır.  Böylece  bölgede yeni  yapılaşmayla  adeta bir kent oluşturuluyor.  Doğal çevre yok edilerek  yandaş  müteahhitlere yeni  rant alanı oluşturuluyor. Halk arasında “Çılgın proje” olarak bilinen  Kanal İstanbul  projesinin yol açacağı tahribat bu plan tadilatı ile belgelenmiştir. Hiçbir bilimselliği olmayan  bu yağma planları  kamu yararı taşımıyor  ve Çevre Düzeni planına aykırıdır. bu  planlar  kentin doğasına yapılan bir saldırı ve yok etme planıdır. Dolayısı ile bu planlara yasal süresi içinde itiraz edeceğiz”dedi.  

 

 

 

 

 Resim 2.3. Şamlar Bendi

 

 

Azatlı Baruthanesi ve Av Köşkü - 1935 yılı