Mahkemelerde Duruşmaların Başlaycağı Tarih Belli Oldu

Mahkemelerde Duruşmaların Başlaycağı Tarih Belli Oldu
29 Mayıs 2020 - 08:29 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 - 09:09

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

İstinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri de 1 Haziran'da başlayacak.

HSK tarafından yapılan açıklama şöyle:
- Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına karar verilmiştir.

- Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

Editor:  İlk Haber