Reklam

Metin Ağırman "Kartal Etap 1, Etap -2 Planları İle İlgili Konuştu

Kartal, Kordonboyu, Petroliş Yukarı mahallelerini kapsayan bölgeler, Kartal’ın önceki dönem Belediye Başkanı’nın talebi üzerine Bakanlar kurulu kararıyla “Riskli Alan” ilan edilerek yeniden planlanacak alanda bırakılmıştı. Planın onaylanması bakanlık tarafından yapılmak kaydıyla Öneri Plan yapımı ve dönüşüm süreçleri Kartal belediyesine bırakılmıştı. 9 Yıllık bekleme sonrası Kartal Batı Merkez Etap-1, Etap-2 planı Kartal belediyesi öneri planı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından plan değişikliğiyle yapılarak askıya çıkarıldı. 9 Yıllık süreçte kamuoyu Kartal belediyesi ve bakanlık arasında yaşanan sıkıntı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olduğu kanaatindeyim. Her şeye rağmen bakanlığın değişiklik yaparak onayladığı planla bir sonuç alındı. Fakat bu plan, vatandaşları tatmin edecek sonuçlar üretmedi. Aciliyet buradaki yapıların çok eski yapılar olduğundan can ve mal güvenliği için bir an önce dönüşmesidir . Bu sebeple Çevre sakinleri ve kurumlar plana itiraz etti. Planın askı süresi dün itibariyle sona erdi. Harita ve Kadastro Mühendisi , Mimar Metin Ağırman planlarla ilgili www.ilkhaber.biz’in sorularını yanıtladı.

Metin Ağırman "Kartal Etap 1, Etap -2 Planları İle İlgili Konuştu
Editör: İlk Haber
31 Aralık 2022 - 15:36 - Güncelleme: 01 Ocak 2023 - 19:10
Metin Ağırman, buranın Kordonboyu, Petroliş ve Yukarı Mahalleyi içine alan Etap-1 ve Etap-2’den oluşan bir proje olduğunu belirterek, Kartal Belediyesi’nin teklifiyle 12.10.2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Riskli Alan” ilan edildiğini, buranın adının aslında “Kartal Batı Merkez” projesi olduğunu söyledi.

ŞAHISLARIN VE KURUMLARIN NE KADAR YERİ VAR
Bu riskli alanda yenilenecek alanlar olduğunu, bu yenilenecek alanlar içerisinde  Etap-1 ve  Etap-2 diye adlandırılan alanda genelde Kartal’ın merkezi dediğimiz noktalar bulunduğunu, bundan önce bu alanda Konut-Ticaret ve tamamen ticaret olan bir fonksiyon tanımlandığını belirterek “Proje içerisinde mülkiyet analizlerine baktığımız zaman ETAP-1 de, şahıs parseli 15 adet, Kartal Belediyesi’nin 26 adet, İBB’nin 1 adet, Maliye Hazinesi’nin 5 adet ve kadastral boşluk ile kapanan yollarla birlikte  yeni tescil  olacak alanlar bulunmaktadır.
ETAP-1’in tamamı yaklaşık 31.000 m2’ye tekabül etmektedir. Etap -1 de şahıs mülkiyetinde hali hazırda 20.926 m2 şu anda şahıslara ait yasal olarak yapılı halde inşaat alanı bulunmaktadır. Kartal Belediyesi’nin 6.060 m2 yeri var. Maliye hazinesine ait parsel üzerinde var olan hükümet konağı yıkıldığından buradaki yapı alanına ilişkin bir şey söylemeyeceğim.
ETAP-1 de toplam inşaat alanı mevcut da 26,986 m2 görülmektedir. Şahıslara ait emsale baktığımız zaman, Müktesep haklar dışında mevcuttaki yapı emsali 3.73’ü buluyor. Yani şu anda 2 verilen yerde ortalama 3.73 emsal bulunmaktadır.
Buradaki yapıların büyük bir kısmı  önceki meri planlarda  parsel bazında kottan kazanılan katlar hariç parselinin tamamı kullanılmak üzere aynı Ankara caddesi üzerinde bulunan yapılaşma gibi BLOK-5 kattır.
Etap-2 de ise şahıs mülkiyeti 127 tane parsel bulunmaktadır. Kartal Belediyesi’nin 3 adet, İBB’ye ait  verem dispanserinin bulunduğu yerde iki parsel, maliye Hazinesi’nin 5 parseli var, İl Özel idarenin 1 parseli var, şu anda burasıda  İBB’ye geçti, PTT’ye ait 1 parsel var. Yol ve kadastral boşluklarla beraber 139 tane parsel bulunmaktadır. Bu alanda parsel alanların toplamıda 101.000 m2’yi bulmaktadır.

KARTAL’IN MERKEZE VE ÇARŞIYA İHTİYACI VAR
Burada yaklaşık 224 bin 488 m2 yapılı alan bulunmaktadır. Bu da mevcutta ki yapıyı koruyabilmek ortalama 3,50 gibi bir emsalin genel itibariyle olması gerekiyor. Etap-1’de 3.75 gibi bir emsalin, Etap-2’de 3.50  gibi bir emsale ihtiyaç var.
Kartal’ın merkeze ve çarşıya ihtiyacı var. Yaşanılabilir bir kent olması açısından bu alanda yapılan müdahale doğrudur. Ama önemli olan bu dönüşümü gerçekleştirebilmektir. Hepimizin bildiği gibi   burası boş bir alan değildir. O halde boş bir alan olarak değerlendirilecek yapılacak bir planda değildir.
Şehir plancıları’ da Mimarlarda yerel ve genel yönetimlerinde buna dikkat etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü burada yapılacak dönüşümde hak kaybı yaratmadan halkla uzlaşma gerekliliği vardır.
Bilindiği gibi  6306 sayılı kanun göre ‘riskli alan” ilan edilen bu  yerde uzlaşma  şartı vardır.
En önemli değerimiz insandır.
Planlar Şehrin yaşanabilir hale dönüştürmesinin yanı sıra ,adalet mülkün temeli prensibiyle  elde edilmiş barınma ve  mülkiyet haklarını da   koruması gerekir.
Ama kent hasta, yani şu anda İstanbul’da yapılaşmanın bir çok  yerlerde sağlıksız  olduğu  biliniyor. Bu sağlıksız yapılaşmayı düzeltmek istiyorsak, hem Bakanlık, hem Yerel yönetimler, hem de vatandaşın, bir araya gelip çözeceği bir nokta oluşturması lazım. Çözüm noktası bu üç noktada kilitleniyor.

EMSAL KATSAYILARIN YÜKSELTİLMESİ GEREKİR
Buranın yıllardır plansız kalmasından dolayı 9 yıldan beri çok büyük bir mağduriyet yaşadık. Burası Kartal’ın merkezi . Dönüşümün çok hızlı yapılması lazım. Hem planların doğru düzgün çıkması hem de vatandaşların bundan memnuniyeti önemlidir.
Buradaki yapılaşmanın yeniden dönüşebilmesi için, öne çıkan emsal katsayılarının böylesi bir durumda biraz daha yükseltilmesi gerekir ki, finansman noktasında eğer birileri kat karşılığı   yapacaksa en azından vatandaşın elinde ki alan da daraltılacaksa, örneğin 100 m2 yer 90 m2’ye inecekse bir kısmını vatandaş karşılasın, bir kısmını da idareler bu konuda elinden geleni yaparak, artı değer yaratarak katma değer katarak bu dönüşüm gerçekleşsin.
Bunun için  bakanlığın emsali biraz artırması lazım. Ama, ‘bu şehircilik açısından yoğunluk getirir diye söyleyenler olacaktır. Burada ki plan  kentsel tasarım kodlarıyla yeniden tasalandırılacağından , hem emsalle ilgili beklentimiz hem de kat yükseklikleri , kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde çözülebilir.
ZEMİN ARTI 7 KAT AŞAĞISI İÇİN UYGUNDEĞİLDİR
Burada yapılacak olan yapılar Kartalın ön görünümünde kaldığı için, çok çok yüksek binaları biz de istemiyoruz. Ama verilen zemin artı 7 kat aşağısı için uygun değildir. Çünkü dönüşümü gerçekleştirecek olan taraf, burada iyi bir proje yapacağı düşünülürse, bu verdikleri emsalle, bu verdikleri katla sadece kartalın ö görümünde yer alacak  yek pare binaların  oluşmasına sebebiyet verecektir. Yapılar Yükselemeyeceği için, yatayda kalacağı için,  oda bina kütleleri arasında  mesafesi olmayan bir birine çok yakın yapıların  oluşmasına sebebiyet verecektir.
Orada ki yapılaşacak olan binaların mevcutta ki yapı alanında ki oturum biçimine baktığımız zaman yek pare bir yapılaşmanın olacağını öngörmekteyiz. Palan  ada bazında yapılmışıma olması halinde gerçekleşeceğinden , ada içi yaya ve araç ulaşımı bakımından zorluklar yaşanacaktır. Ada başından başlayıp sonuna kadar giden bir yapılaşma var. Yangın olsa giremezsiniz, araç olsa giremezsiniz, yaya olsa giremezsiniz.  Biz diyoruz ki Kat adedinin arttırılmasıyla binalar arası  mesafeler artacağından yaya geçişleri rahatlayarak sorun bir nebze çözülecektir .
Çok yüksek kat  istemiyoruz, 30 kat demiyoruz, ama bu katların yükseltilmesi lazım. Son planlarda Etap-1’de zemin + 7 kat,  Etap-2’de zemin+ 8 kat olarak değerlendirilmiştir.
Bölgenin tamamına baktığımız da, bundan önceki Kartal Güney revizyon imar planlarında, aynı zamanda kordon boyu planlarında Etap-1, 10  kat tanımlanmış, Etap-2’de 15 kat olarak tanımlanmıştır. Kartal’ın bütününde, bu iki bölge bu kat adetleriyle çöküntü bir silüet görüntüsü yaracaktır.
Zaten yapılanma arazinin eğimine göre yapılacağı için, o silüet de buna göre gelip yerleşecektir. Silüet çalışmaları daha önce yapılmıştır, Güney Revizyon planlarında yada kordon boyu planlarında. O zaman kordon boyunda olması gereken en az kat, zemin artı 10, öbüründe de 15 kat. Ama özel proje alanına daha da rahat geçiş sağlayabilmek için, rüzgardan, güneşten gölgeden faydalanabilmek için 15 kat olmasında fayda vardır diyorum.
KARTAL,  15 KATLA SINIRLANDIRILDI, BURASI ZEMİN ARTI-7-8 KATLA CEZALANDIRILIYOR MU?
 Kartal’ın tamamına 15 kat sınırı getirildi, Kartal’da 15 kat ise, burası niye zemin + 7 kat, zemin +  8 katla cezalandırılıyor onu bilmiyorum.
O nedenle 7-8 kat kurtarmaz,  
CAMİYİ SAHİL’E YAPALIM
Etap-1 Etap-2’de birer cami alanı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi eski adliyenin bulunduğu alana konulmuş. Bu cami becayiş yapılarak sahilde bir yere yapılabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı parseli olan bir yer istiyor.
Kartal Belediyesi ’de diyor ki, Pendik sahilde ki gibi, bu camiyi de sahilde bir yere yapalım Eğer dolgu alanı denilecekse, Pendik’te Dumankaya cami dolgu alanına yapılıyorsa, Kartal’da da yapılabilir diyor.
Pendik’te dolgu alanına yapılıyorsa Kartal’da yapılabilir. Ona izin veren devlet buna niye vermesin. Tabi ona göre zemin iyileştirme ve yapı statiği yapılması lazım.
Ben dahi söyledim. Dedim ki bu camiyi eğer sahile yaparsanız  bende bağışta bulunayım.
 Herkes hizmeti halka, ibadeti HAK’ka yapar. Bu sorunun Kartal’daki siyasilerden değil, Bakanlıktan kaynaklandığını biliyoruz. Özellikle Ak partinin burada bir zorlaması yoktur ben ondan eminim.

AK PARTİ’Lİ YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR
Ben Ak Parti İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek’le görüştüm, kendisine durumu anlattım, meclis üyesi Muammer Bektaş ve Nizamettin Altıntaş ile de görüştüm, ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler. Yapacaklarına da inanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.
Bizim derdimiz burada ki dönüşümün haklarımızı koruyacak bir planın  ve finansmanının sağlanmasıdır. Burada şunu belirteyim Kartal Kent konseyi kentsel dönüşüm kurulu ve derneğimizle bu noktada kurumlar arası bir konsensüsün sağlanması için çalışıyoruz. Bu yönde bu planı bir an önce mutlu bir sonla bitmesi için çalışan Kartal belediye Başkanımız Sn. Gökhan Yüksel ve ekibine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Tek beklentimiz, emsallerin artırılması, cami alanının yer değiştirilmesi katların yükseltilmesi ve bir an önce itirazlarımızın doğru düzgün değerlendirilerek planın yeniden onaylanıp bizim lehimize gelmesi.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum