O İşyerleri İçin İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 01.07.2020'da Başlıyor

O İşyerleri İçin İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 01.07.2020'da Başlıyor
Editör: İlk Haber
30 Haziran 2020 - 15:10
Resmi gazetenin 01.07.2017 Tarih ve 30111 Sayısında yayımlanan 7033 sayılı Torba Kanunun 85. maddesi ile, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 15, 30 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılarak; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2017’den 01.07.2020’ye ötelenmişti.
Buna göre; 6331 Sayılı Kanunla 01.07.2020 tarihinden itibaren kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan (bir çalışanı dahi olsa ) tüm işyerlerinde işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlü olacaklar.
Yine, B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları 01.07.2020 tarihinden itibaren çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da 01.07.2020 tarihinden itibaren tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilemeyecekler.
İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulunması halinde görevlendirebileceği gibi bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Elli kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli olacak.
İşveren; on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
 
 

 
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum