TMMOB "Baro Başkanlarının "Savunma Yürüyüşünü" Destekliyoruz!

TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerini desteklemek için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 19 haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı

TMMOB "Baro Başkanlarının "Savunma Yürüyüşünü" Destekliyoruz!
Editör: İlk Haber
20 Haziran 2020 - 22:14

AÇIKLAMA ŞÖYLE:
BARO BAŞKANLARININ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜNÜ” DESTEKLİYORUZ!
Salgın, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi ciddi toplumsal sorunlarla yüz yüze olduğumuz bu günlerde, halkın acil sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal iktidar, tüm itirazlarımıza rağmen meslek kuruluşları yasasını gündemde tutmaya devam ediyor.
 


Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek, kamusal sorumluluklarını yerine getirebilmek için özerk statülerini ve işleyişlerini korumak zorunda olan meslek kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara dönüştürmek ve işlevsizleştirmek için yapılmak istenen bu değişiklikler, ülkemizin öncelikleriyle ve çıkarlarıyla uyuşmamaktadır.
 
Meslek kuruluşlarımızın var oluş gerekçeleriyle çelişen, anayasaya aykırı bu değişiklik girişimlerinin karşısındayız. Birliklerimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün ve toplumcu duruşunun ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.
 
Bu doğrultuda, “illerde birden fazla baro kurulması”, “seçim sisteminin değiştirilmesi”, “avukatların hak ve yetkilerinin sınırlandırılması”na yönelik yapılmak istenen düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerini destekliyoruz.
 

Meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş ve önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle uyuşmayan, birliklerimizi iktidar güdümlü yapılara dönüştürmek isteyen anti-demokratik girişimlere derhal son verilmelidir. Ülkemizin, halkımızın, mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarıyla yüzleşilerek ortak çözümler geliştirilmelidir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı"
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum