MALTEPE TAŞERON İŞÇİLERİ KAZANDI

MALTEPE TAŞERON İŞÇİLERİ KAZANDI
Editör: İlk Haber
13 Temmuz 2012 - 03:01

 

Mahkeme, işçileri işlerine iade ederken, işçileri belediyenin asıl işçisi olarak kabul ederek haklarının verilmesine de hükmetti. Kararın diğer belediyelerde emsal olması gündeme geldi..

              İşçilerin Avukatı Bülent Şimşek “ Mahkeme, Maltepe Belediyesi ile taşeron firmalar arasındaki ilişkinin kanuna aykırı olarak muvazalı bir şekilde kurulduğuna, işçilerin taşeronda çalışmaya başladıkları tarihten beri Maltepe Belediyesi'nin asıl-kadrolu işçisi olarak kabulü gerektiğine, bu işçilerin Maltepe Belediyesi bünyesinde(taşeron değil)işe başlatılmasına, başlatılmamaları halinde her birine 12 aylık tazminat ödenmesine, işten çıkartmaların sendikal çalışma nedeni ile olduğuna karar vermiştir"
 

       

Mahkeme kararında;
-DAVALI BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN KABULÜNE,
-DAVANIN KABULÜNE,DAVACININ İŞE İADESİNE, FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,

-----Sponsorlu Bağlantılar-----

-DAVACIYA YASAL SÜRESİNDE BAŞVURUSUNA RAĞMEN DAVALI İŞVERENCE SÜRESİ İÇİNDE İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE ÖDENMESİ GEREKEN TAZMİNAT MİKTARININ DAVACININ KIDEMİ,FESİH NEDENİ DİKKATE ALINARAK TAKDİREN DAVACININ 12 AYLIK BRÜT İCRETİ TUTARININ BELİRLENMESİNE,DAVACI İŞÇİNİN İŞE İADESİ İÇİN İŞVEREN SÜRESİ İÇİNDE MÜRACAATI HALİNDE HAK KAZANILACAK OLAN VE KARARIN KESİNLEŞMESİNE KADAR EN ÇOK 4 AYA KADAR ÜCRET VE DİĞER HAKLARININ DAVALIDAN TAHSİLİNE GEREKTİĞİNİN TESPİTİNE.
 

 

Kararla ilgili olarak açıklama yapan taşeron işçilerinin avukatı Bülent Şimşek,"Taşeron ilişkisine son verilerek iş güvencesinin sağlanması, kadrolu işçilere tanınan ücret ve sosyal hakların kendilerine de verilmesi, çalışma koşullarının yasaya uygun hale getirilmesi, fazla mesai, bayram, hafta sonu çalışmasına zorlanmaması, bu dönem çalışmalarının karşılığının yasa gereğince verilmesi, sendikal haklarının tanınması ve nihayetinde taşeron ilişkisine son verilerek tüm hak ve tazminatların Maltepe Belediyesi'nin güvencesinde olması için 2011 yılı ortalarında bir araya gelen Maltepe Belediyesi'nin değişik taşeron firmalarında çalışan taşeron işçileri bu taleplerin karşılanması için imza toplamışlardır.

900-1000 civarında taşeron işçinin çalıştığı Maltepe Belediyesinde, işçilerin önemli bir kısmı bu mücadele destek vermiş ve işçiler temsileri aracılığıyla bu taleplerini Belediye Başkanlığına iletmiştir.

Taşeron İşçi temsilcilerinin bu talepleri iletmesine Maltepe Belediyesi çok sert tepki vermiş, asla sendikayı kabul etmeyeceklerini, bunun engelleyeceklerini belirterek temsilci 9 işçiyi tazminatsız olarak işten çıkartmıştır. Önce 1 işçiyi sonra 10 gün sonra da, 31 Aralık 2012'de diğer 8 işçi işten çıkartılmıştır.

-----Sponsorlu Bağlantılar-----


İşten çıkartılan 9 işçi , Maltepe Belediyesi'nin bu uygulamasının yasalara aykırı olduğunu, taleplerinin anayasal ve demokratik talepler olduğunu belirterek Belediye binası önünde eyleme geçmişlerdir. Soğuk kış aylarında dahi işçiler bu eylemlerini sürdürmüşlerdir. Bu eylemlerine diğer taşeron çalışanları ve çeşitli demokratik çevreler de bu direnişe destek ve omuz vermişlerdir. Direnişteki CHP Genel Başkanı ile görüşmek için Ankara'ya yürümüşlerdi. Direnişleri boyunca, bu işçiler defalarca gerek Belediye Başkanının gerekse zabıta ve polis kuvvetlerinin saldırılarına uğramış ve haksız olarak defalarca gözaltına alınmışlardır. Hatta, işçilerden İlhan Yıldırım bizzat Belediye Başkanı tarafından saldırıya uğramış bu nedenle kolu kırılmıştır. Adli Tıptan aldığı rapor ile Başkan hakkında şikayette bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.


Bir taraftan da yargı süreci işletilmiş, işten atmaların sendikal nedenle olduğu ve taşeron firmaları ile Maltepe Belediyesi arasındaki ilişkinin İş Kanununa aykırı olarak kurulduğu, yani muvazalı olduğu, bu muvazanın sonucu olarak taşeron işçilerin esasında Maltepe Belediyesi'nin asıl-kadrolu işçisi olduğunun kabulü gerektiği Mahkemeden talep edilmiştir.

Dava, Kartal 4. İş Mahkemesi'nde görülmüş ve Mahkeme 11.07.2012 tarihinde verdiği emsal nitelikteki kararla, Maltepe Belediyesi ile taşeron firmalar arasındaki ilişkinin kanuna aykırı olarak muvazalı bir şekilde kurulduğuna, işçilerin taşeronda çalışmaya başladıkları tarihten beri Maltepe Belediyesi'nin asıl-kadrolu işçisi olarak kabulü gerektiğine, bu işçilerin Maltepe Belediyesi bünyesinde(taşeron değil)işe başlatılmasına, başlatılmamaları halinde her birine 12 aylık tazminat ödenmesine, işten çıkartmaların sendikal çalışma nedeni ile olduğuna karar vermiştir"

-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Mahkeme gerekçeli kararı henüz yazılmamıştır. Ancak, bizler temelde işe alan, iş idare ve sevkini yapan, işten çıkartanın Maltepe Belediyesi olduğunu, taşeron firmalarının hiçbir yetkisinin olmadığını, Belediye Kanunun taşeronlardan hizmet alımına izin verdiğini ancak Belediye ile taşeronlar arasındaki ilişkinin hizmet alımı değil işçi temini şeklinde yapıldığını, bunun da yasaya aykırı olduğunu Mahkemeye sunmuştuk. Ayrıca, işten atılma öncesinde yürütülen sendikal çalışma ile ilgili bilgi, belge ve fotoğraflar da Mahkemeye sunulmuştur"dedi.