Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


BABAYA AİT İŞYERİNİN BEDELSİZ OLARAK KULLANIMINDA VERGİLENDİRME

08 Nisan 2020 - 19:36

Sayın okurumuz;

Mülkiyetinin babanıza ait olduğu, babanızın kira alacağından feragat ettiğini, kira bedeli olarak nakden veya hesaben herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilerek, muhtasar beyannamede kira stopajı gösterilip gösterilmeyeceği hususunda görüşümüzü soruyorsunuz.

Mal ve hakların sahipleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanıyor.

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamıyor.

Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılıyor.

Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse belirlenen vergi değerinin % 5'i olarak kabul ediliyor.

Ancak, binaların mal sahiplerinin yakın akrabalarının ikametine tahsis edilmesi halinde, bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz.

Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.
Mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 oranında vergi kesintisi yapılıyor.

Buna göre, mülkiyeti babanıza ait olan işyeri için nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmamanız ve defter kayıtlarınızda bedelsiz olarak tahsis edilen işyerine ait kira ile ilgili herhangi bir gidere yer verilmemiş olması kaydıyla vergi kesintisi yapmayacaksınız. 

Başka kesintiye tabi ödemenizin bulunmaması halinde muhtasar beyanname de  vermeyeceksiniz.

Ancak, söz konusu işyeri için göre emsal kira bedelinin hesaplanması ve emsal kira bedelinin ilgili yıl gelirleri için istisna sınırını aşması durumunda, babanız tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar