Erol Altunoğlu

Erol Altunoğlu


AMERİKA MERKEZ BANKASI FED'İN GÖREVLERİ VE SERMAYE YAPISI

30 Aralık 2021 - 21:59

FED,

Dört temel görevi yerine getirmektedir.

Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür :

- Para arzı ve kredi hacmini düzenlemek,
- Mali kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesi,
- Hükümet için mali ajanlık yapmak,
- Mevduat kurumlar aracılığıyla, kamuya ödeme hizmetleri sunmak.

FED,

Belirtilen bu görevleri yerine getirirken, ekonominin temel amaçları olan yüksek istihdam, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve dış ticaret dengesini göz önünde bulundurmaktadır.

Şüphesiz ki,

FED,

Bu amaçları tek başına gerçekleştiremez.

Ancak,

Uygulayacağı para ve kredi politikası ile bu amaçların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayabilmektedir.

FED,

Sermaye yapısı bakımından dünyada tek örnek olma özelliğini taşımaktadır.

FED’in sermayesi, üye bankalara aittir.

Üye bankalar,

Sermayelerinin yüzde 6’sı oranında Federal Rezerv Bank hissesi almak zorundadırlar.

Bunun yüzde 3’ünün ödenmiş olması gerekmektedir.

Kalan yüzde 3’lük kısmının ise ne zaman ödeneceği Guvernörler Kurulu’nun çağrısına bağlıdır.

Anlaşılacağı üzere FED,

Üye bankaların sahip olduğu bir banka özelliğini taşımaktadır.

Bu durum,

Ticari bankaların,

FED’in politikalarına etki edebileceği anlamına gelmemektedir.


FED’in en önemli organı, Guvernörler Kurulu’dur.

Kurul,

Sistemin “gözetleyicisi” ve “denetleyicisi” durumunda olup,

Kongre’ye karşı sorumludur.

Kurul üyeleri 14 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre için seçilirler.

Uzun görev süresi,

Hem FED’in bağımsızlığının bir güvencesi durumundadır,

Hem de para politikasında istikrarı sağlayıcı olmaktadır.

Kurul Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi 4 yıl olup, görev süreleri dolduğunda yeniden seçilebilmektedirler.

Kurul’un en önemli görevi,

Para politikasının belirlenmesi ve yürütülmesidir.

Ayrıca,

12 FRB arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Kurul,

Kanuni karşılık oranlarının belirlenmesi,

Her bir FRB’nin,

Kendi bölgesi için belirlemiş olduğu iskonto oranının onaylanması veya red edilmesi,

Güncel ekonomik gelişmelerle ilgili olarak ABD Başkanı’na görüş bildirmesi,

Yabancı ülkelerle olan ekonomik ilişkilerde ABD’yi temsil etmesi,

FRB’lerin bütçelerinin onaylanması,

Menkul kıymet alımında kullanılacak asgari ödeme oranının belirlenmesi,

Mali sistemin sorunsuz çalışmasının sağlanması,

Bankacılık sisteminin denetlenmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak yılda iki kez Kongre’ye rapor sunması gibi görevleri vardır.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar