Erol Altunoğlu

Erol Altunoğlu


Kentsel Dönüşümde Ortaklığın Giderilmesi

06 Nisan 2021 - 20:38

Ortaklığın giderilmesi için açılan davalar, genellikle satış ve aynen taksim yönünde talepler içermektedir. Malikler arasında satış, ortaklığın satış yoluyla giderilmesinin özel bir türüdür.


 6306 sayılı yasa hükmü gereği riskli yapı olarak yıkılan bir binanın arsası üzerindeki ortaklığın gidderilmesi istemi ile açılacak bir dava,
Bu yasanın çıkarılış amacı olarak 1. maddesindde yazılı
“..... riskli yapıların fen, sanat, norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturmak üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerine dair esasları belirlemek...”
Hükmü ile bağdaşmamaktadır.
Yasanın 6. maddesinde
“... üzerindeki bina yıkılarak arsa haline dönüşen taşınmazlarda parsellerin malikleri tarafından değerlendirmeleri esastır....”
Yolunda özel bir düzenleme getirilmiştir.
Ortaklığn giderilmesi davaları,
TMK. md. 698-699 çerçevesinde değil, 

Özel düzenleme getiren 6306 sayılı Yasanın amacı doğrultusunda değerlendirilmelidir.
Can ve mal güvenliğini sağlamak maksadı ile yıkılan bir yapının arsası üzerindeki (TMK. md. 698-699 uyarınca açılan) ortaklığın giderilmesi davası,
6306 sayılı Yasanın amaç ve düzenlemesine aykırıdır.
Kentsel Dnüşüm Kapsamında Malikler Kurulu Toplantısında 2/3 çoğunluk ile alınan karara katılmayan paydaş hisselerinin satılması;
Satış istemi İl Çevre Müdürlüğünden istenecektir.
İstem, yazılı dilekçe ile yapılacaktır. 

Dilekçeye şu belgeler eklenecektir:
1) Belediyeden onaylı avan proje;
2) Toplantıda 2/3 çoğunluk ile seçilen yüklenici ile hangi koşullar altında anlaşıldığını gösteren inşaat sözleşmesi ve teknik şartname;
3) İnşa edilecek bina üzerinde her bir bağımsız bölümün mevkiini ve kime ait olduğunu belirleyen basit çizim bina krokisi; 4) Yönetim planı;
5) Kat Malikleri kurulu toplantı tutanağı;
6) Toplantıya katılmayan veya katıldığı halde 2/3 çoğunluk kararına uymayan paydaşlara 15 gün içinde alınan karara katılmadıkları takdirde paylarının satılacağını bildiren ihtarname.
Bu belgelerden birinin eksik veya aranan nitelikte olmaması halinde,
1/3 azınlık hisse sahibi paydaşın hissesinin satışı önlenebilir.
Satış süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Değerleme ve Satış Komisyonunca  yürütülecektir.
Burada asıl olan paydaşların müşterek iyi niyet çerçevesinde sorunu ortadan kaldırmak üzere çözüme katkıda bulunmasıdır.


Nitekim, bir malın ortaklararasında satımı her zaman, o malın uygun fiyatla gitmesi, satılması sonucunu doğurmaz. 
Ya da her malik aynı düzeyde alım gücüne sahip değildir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar