Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


BEDELSİZ TERK EDİLEN TAŞINMAZIN AMAÇ DIŞINDA KULLANILMASI

16 Eylül 2020 - 18:11

Bir taşınmazın terkin amacına uygun biçimde kullanılması ve bunun sürdürülmesi asıldır.
 
Amaca aykırı kullanım durumunda Belediyenin, bedelsiz olarak aldığı taşınmazı yine bedelsiz olarak iade etmesi gerekir.
 
İmar planında öngörülen amacın gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak belediyeye terk edilen taşınmazın plan değişikliği nedeniyle amaca uygun kullanım olanağı kalmamışsa, o bölümün bedelsiz terk edene geri verilmesi gerekir.
 
Tapunun iadesi yerine bedeli isteniyorsa;
 
Taşınmazın cins ve nevi, yüzölçümü, kıymetini etkileyecek bütün nitelik ve unsurları, her unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı, varsa resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri,
 
Taşınmazın mevkii, taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri,
 
Özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri,
 
Bedele etki eden tüm kanuni veriler, imar verileri, taşınmazın özgün nitelik ve kullanım şekli, değeri etkileyen hak ve yükümlülükleri, gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri vb. bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin belirlenmesi suretiyle taşınmaz bedeli tespit edilerek malike ödenmesi gerekir.
 
HGK. 20.06.1973,224/524: Söz konusu taşınmaz mallardan yol geçirmekten vazgeçilmekle, bağışlanan bağışlama amacına tahsis olunmamış, bağışlama da bulunan davacıyı terkine zorlayan neden ortadan kalkmış ve bunun sonucu olarak bağışlama niteliğinde bulunan hukuki muamelenin sebebinde var olan bağışlama koşulu gerçekleşmemiş olmasına göre davalı belediyenin bedelsiz olarak iade etmek zorunluluğunun bulunduğu ifade edilerek bedelsiz olarak yola terk edilen yerlerin plan tadilatı ile özel mülkiyete konu edilmesi karşısında belediye tarafından tekrar eski malikine bedelsiz iade edilmesi gerekmektedir.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar