Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


ÇALIŞANLARIN İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN VERGİ İSTİSNASI

30 Mayıs 2020 - 15:09

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, bir günlük ulaşım bedelinin 2020 yılı için 12 TL ve toplu taşıma kartı, bileti ve bu amaçla kullanılan ödeme araçları vasıtasıyla personele sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla vasıta temini veya hizmet satın alınması suretiyle işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri nedeniyle hizmet erbabına sağlanan menfaatlere uygulanan gelir vergisi istisnası devam etmektedir.

Düzenlemeyle, 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere, işverenler tarafından hizmet erbabına taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.

Söz konusu istisnadan faydalanılabilmesi için;

-    İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması,

-    Taşıma kartı, bileti ve benzeri ödeme araçlarının personelin münhasıran işe gidiş gelişlerde kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması,

-    Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı 2020 yılı için 12 TL’ nı aşmaması,

-    Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

-    Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi,

Gerekmektedir.

Bedelinin nakit olarak verilmesi veya hediye çeki gibi ulaşım harcaması dışında kullanılabilecek olması, araç tahsis edilmesi ve işe gidiş gelişlerde kullanılabilecek bir servis uygulaması ile taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave olarak verilmesi, çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi durumlarında istisnadan yararlanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler net ücret olarak vergilendirilecektir.

Ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak şekilde toplu olarak verilmesi halinde personelin çalıştığı günler dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Personelin izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme veya ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkündür.

Söz konusu ödemelerin vergiden müstesna kısmının da ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

İstisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna tutarını aşan kısım katma değer vergisi dahil net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte ilave edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.

İlave olarak; belirlenen bir günlük ulaşım bedeline katma değer vergisi dahil değildir.

Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait KDV işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir.

İstisna tutarını aşan kısma ilişkin KDV ise indirim konusu yapılmayacak, ücret olarak vergilendirilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum