Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Bilet i-İçin Son Tarih 1 Temmuz 2020

07 Temmuz 2020 - 13:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2019'da yayımlanan 509. Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiş ve ve geçiş tarihleri açıklanmıştı.
Tebliğde açıklanan ölçütlere uygun olan mükelleflerin bir kısmı 1 Ocak 2020 tarihinde zorunlu oldukları e-Belge uygulamalarına geçiş yaptılar.
e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet mükellefleri için ise son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020.
e-Belge uygulamalarına geçiş yapmak için işinizi son güne bırakmak istemiyorsanız, bir an önce başvurunuzu yapmanızda fayda var.
Aksi halde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
1 Temmuz 2020 tarihinde e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu olan mükellef gurupları
e-Fatura
2018 ve takip eden yıllar cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları,
İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık eden mükellefler,
ÖTV Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimini yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan mükellefler,
ÖTV Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
e-Arşiv Fatura
1 Temmuz tarihinden sonra e-Fatura sistemine dahil olacak tüm mükellefler.
e-İrsaliye
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
Şeker Kanunu'nda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar.
e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)
e-Fatura sistemine dahil olup aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyen mükellefler
e-Bilet
Sinema filmi gösteriminde bulunan işletmeler
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum