Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Gelen Sorularınız

09 Nisan 2020 - 14:42

Sayın Okurlarımız;

Mail adresimize gelen sorularınızın cevapları aşağıda belirtilmiştir.

Kısa çalışma ödeneğinin ilk 7 günü için sigortalıya yarım ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısı kaç gün üzerinden bildirilecektir?

Yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek: Yarım ücret ödenen sürelerin 6/4/2020- 12/4/2020 tarihleri arasında olması halinde yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Sigortalıya ödenen günlük brüt yarım ücretin prime esas günlük kazanç alt sınırının altında olması halinde prime esas kazanç hangi tutar üzerinden bildirilecektir?

Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.

Örnek: Prime esas günlük kazancı 160 TL olan bir sigortalının brüt yarım ücreti (80 TL) prime esas kazanç alt sınırının (98, 10 TL) altında olacağından, söz konusu sigortalının prime esas günlük kazancı için 98,10 TL esas alınarak bildirim yapılacaktır.

 

Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin ödenmesinden işveren mi sorumludur?

Evet.  Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Örnek: Sigortalının brüt yarım ücreti (80 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının (98, 10 TL) arasındaki fark olan 18,10 TL’ye ait sigorta priminin 18,10*0,375= 6,79 TL*7 gün= 47,53 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır.

 

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların eksik gün bildirimi hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde 18-Kısa çalışma ödeneği kodu, Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde 27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu, seçilecektir.

Örnek: 1/4/2020-5/4/2020 tarihleri arasında çalışan, 6/4/2020-12/4/2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 18 gün 18 kodu ile eksik gün nedeni bildirilecektir.

Örnek: 1/4/2020-4/4/2020 tarihleri arasında istirahatli olan, 5/4/2020 tarihinde çalışan, 6/4/2020- 12/4/2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 22 gün 27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kod ile eksik gün nedeni bildirilecektir.

Eksik gün nedeni olarak 18 veya 27 kodunu seçen işverenin kısa çalışma ödeneği başvurusunun reddedilmesi halinde eksik gün nedenini değiştirebilmesi mümkün müdür?

Evet değiştirilebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için işyeri doyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenleri seçilebilecektir.

 

İşyerinde faaliyetini tamamen durduran işverenin kısa çalışma ödeneği alan sigortalıları bildirme zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların sıfır gün sıfır kazanç ile bildirilmeleri ve eksik gün nedeni olarak 18- Kısa çalışma ödeneği” veya “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinden birinin seçilmesi gerekmektedir.

Örnek: İşyerinde faaliyetini tamamen durduran ve 1/4/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işveren tarafından 2020/Nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların bildirimi sıfır gün ve sıfır kazanç şeklinde yapılacaktır.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar