Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


SATIŞ VE ECRİMİSİL BEDELİ ERTELEMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE UYGULAMA USULÜ

22 Nisan 2020 - 16:27

Koronavirüs nedeniyle 22/04/2020 tarihinde yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile satış ve ecrimisil bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve uygulama usulü ile tebligat, taksitlerin ödenmesi ve diğer hususlar belirlendi.

Buna göre;

SATIŞ BEDELİ ERTELEMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Hak sahiplerinden;

a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar,

b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1/4/2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar,

Satış bedeli ertelemesinden yararlanabilirler.

SATIŞ BEDELİ ERTELEMESİ UYGULAMA USULÜ

Hak sahiplerinden;

a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi,

b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi,

Erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri, İdarece başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmaz.

ECRİMİSİL ERTELEMESİ

1)  Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1/4/2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.

2) Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazları için erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmaz.

TEBLİGAT

İdarece; ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılır.

TAKSİTLERİN ÖDENMESİ

Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin ilk taksit ödemesi erteleme süresinin sona erdiği tarihte, müteakip taksitler takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılır.

Ertelenen ecrimisillere ilişkin yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılır.

Ertelenen satış bedellerinin süresi içerisinde ödenmemesi halinde mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde işlem yapılır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar