Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ KONULAR VE AÇIKLAMALARI

23 Temmuz 2020 - 16:36

Yurt dışı hizmet borçlanması konusunda SGK tarafından çıkarılan 2019-16 sayılı genelge yayımlanmıştı.
SGK, 2019-16 sayılı genelge konusunda tereddütlü hususlar olduğunu zikrederek ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıyla konuya açıklık getirmiştir.
Aşağıda bu hususlardan önemli olanları maddeler halinde belirtilmiştir.
1) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce SGK’ ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri bu belgeler esas alınarak yapılacaktır. Bu belgelerdeki süreler
borçlanmaya esas alınarak işlemler yapılacak, daha fazla süre için borçlanılacaksa yeni belgelerle yeni bir borçlanma talebinde bulunulması gerekecektir.
2) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde ibraz edilen borçlanmaya esas belgenin tercümesinin bulunmaması ve sigortalının bu tarihten önce SGK’ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinin mevcut olması durumunda borçlanma talepleri reddedilmeden bu belgelerden tercümeye ihtiyaç duyulmayanların borçlanma talepleri sonuçlandırılacaktır. Tercümeye ihtiyaç duyulanlar ise tercümesi yapılarak işlemler yürütülecektir.
3) “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde borçlanma miktarının hesabında seçilmesi gereken bir günlük prime esas kazanç” seçeneğinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyerek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınarak borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.
4) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlı sürelerde farklılık olması halinde, borçlandırma işleminde öncelikli olarak sigorta kurumunca düzenlenen belgedeki kayıtlı süreler esas alınacaktır. Gerekmesi halinde ise dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki süreler, sigorta kurumunca düzenlenmiş hizmet belgesindeki sürelerle çakışmayacak şekilde cari usullere göre borçlandırılacaktır.
5) İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilerek işlemler yürütülecektir.
6) Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ibraz edilen pasaportta ya da emniyet birimlerinden alınan çizelgede veya Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi programında yapılacak kontrol sonucunda yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi durumunda, belge teyidi yapılmadan borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.
Dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmemesi halinde borçlanma işlemi reddedilmekte ve geçerli belgelerle yeniden müracaat yapılması gerekmektedir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar