AYDIN EKİCİ

AYDIN EKİCİ


BİLİM VE FELSEFENİN SEFALETİ

05 Şubat 2019 - 19:58

Öncelikle bilim ve felsefenin ne olduğunu bilmek zorundayız. Felsefeyi tanımlamak için felsefenin evreni, doğayı açıklamak istediğini en genel sorunları incelediğini söyleyeceğiz.  Daha az genel sorunlar bilimlerce incelenir. Öyleyse felsefe bilimlerin bir uzantısıdır, felsefe bilimlere dayanır ve onlara bağlıdır.

Burada hemen ekleyelim ki materyalist felsefe bütün sorunların çözümüne bir yöntem getirir ve bu yöntem materyalizm denen şeye ilişkin olan bir yöntemdir…

Materyalist felsefe bütün sorunların çözümüne bir yöntem getirmektedir. Yani toplumsal aydınlanma ve örgütlenmenin tüm bilimsel ve çözüm yollarını ortaya koymaktadır.

Bunu bilen emperyalizm ve egemen güçler foyaları ortaya çıkmaması için her türlü baskı ve zulüm politikalarıyla bilim ve materyalist felsefeyi engellemeyi temel görev saymaktadırlar.  Materyalist felsefeyi engellemek için denemedikleri hile, başvurmadıkları kirli oyun yoktur, her gün yeni bir oyun ortaya koymaktadırlar…

Oysaki bilim ve materyalist felsefe aydınlanmanın temel taşı ve aynı zamanda etrafına ışık saçan yegane güçtür.

Toplumun aydınlanmasını istemeyen egemen güçler bilim ve felsefenin önüne set çekmektedirler.  Diktatörler, gericiler, zalimler, emperyalist güçler bilim ve materyalist felsefeyi öcü gibi göstermekte ve toplumları felsefi bir sefalete sürüklemektedirler.

Çünkü aydınlanan toplumun bu asalakları, zalimleri… söküp atacaklarını iyi bilmektedirler. Ne acıdır ki bu güçlerin yönettiği toplumlar materyalist felsefe, bilim ve aydınlanmayı iflasın eşiğine getirmiş durumdalar…

Felsefe dünyayı ve evreni açıklama çabasıdır. Materyalizm bize bu felsefede canlı bir şeyin her zaman hareket halinde olan varlığını gösterir…

Özellikle sevgili Türkiye’m başta olmak üzere, tüm İslam ülkeleri felsefeden bilimden aydınlanmadan sanattan karanlık mistizmin kör karanlık bataklığına sürüklenme çabaları çok net görülmektedir.

Bu 21’inci asrın en büyük ayıbından kurtulup basın etiği değerlere sarılmak en önemli insani görevimizdir…

En acısı ülkemizde eğitim sistemimizi tarikat, diyanet ve benzeri kurumlar (belirlemekte) yönlendirmektedir!..

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum